Valtionhallinnon viestintäsuositus

Tämä suositus perustuu valtioneuvoston kanslian syksyllä 2008 asettaman valtionhallinnon viestintää selvittäneen työryhmän työlle. Työryhmän tehtävänä oli selvittää, miltä osin vuodesta 2002 voimassa ollut valtionhallinnon viestintäsuositus edellytti uudistamista. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli laatia esitys valtionhallinnossa noudatettavista viestinnän periaatteista ja käytännöistä. Kriisitilanteiden ja poikkeusolojen viestinnästä annettiin erillinen, uudistettu ohje syksyllä 2007.

Kieliversiot: