Valtioneuvoston ja valtioneuvoston kanslian julkaisusarjat

Valtioneuvoston julkaisusarjassa julkaistaan hallitusta ja koko valtioneuvostoa tai useamman ministeriön toimialaa koskevia raportteja, selontekoja, katsauksia sekä muita ajankohtaisia selvityksiä, ohjeita ja suosituksia. Valtioneuvoston julkaisusarjassa ilmestyvät esimerkiksi hallitusohjelma, hallituksen toimintasuunnitelma ja vuosikertomus sekä ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset ja -selonteot.

Lisäksi jokaisella ministeriöllä on oma julkaisusarjansa. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa ilmestyvät valtioneuvoston kanslian toimialan sekä hankkeiden raportit, katsaukset, selvitykset ja suositukset. Esimerkkejä päätöksenteon tukeen liittyvistä julkaisuista ovat valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan raportit sekä suosituksista valtioneuvoston käännös- ja kielipalvelun sanastot ja ohjeet.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisut

Jos et löydä etsimääsi, lähetä pyyntö sähköpostiosoitteeseen info.vnk(a)gov.fi.