Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Pääministerin johtama kestävän kehityksen toimikunta huolehtii kestävän kehityksen kansainvälisten tavoitteiden sisällyttämisestä kansalliseen politiikkaan.

Toimikunnan tehtävänä on vauhdittaa globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n, toimeenpanoa. Lisäksi toimikunta osallistuu Agenda2030-tiekartan valmisteluun. Tiekartta kuvaa millaisin toimin ja missä aikataulussa Suomi saavuttaa Agenda2030:n tavoitteet. Toimikunta myös seuraa ja arvioi globaalin toimintaohjelman toteutumista Suomessa.

Toinen toimikunnan päätehtävistä on kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ’Suomi jonka haluamme 2050’ toimeenpanon edistäminen, seuranta, arviointi ja tuloksista viestiminen. Yhteiskuntasitoumus on Suomen linjaus kestävästä kehityksestä ja kaikkien tahojen osallistumisen mahdollistava toiminnallinen työkalu.

kestavakehitys.fi


Ajankohtaista

Kestävän kehityksen toimikunta keskustelee Agenda2030 tiekartasta ja yhteiskunnan toimista Agenda2030 toimintaohjelman edistämiseksi

8.10.2021 11.25
Kestävä kehitys VNK
Kestävän kehityksen toimikunnan logo, jossa kuvataan Suomi, jalankälki ja kädenjälki
Kestävän kehityksen toimikunta kokoontuu 11. lokakuuta keskustelemaan Agenda2030 tiekarttatyön etenemisestä. Tiekartta on toimikunnan suunnitelma siitä, miten Suomi saavuttaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n tavoitteet. Lisäksi kokouksessa käsitellään yhteiskunnan ajankohtaisia toimia Agenda2030 toimintaohjelman edistämiseksi.

Euroopan kestävän kehityksen viikko
Yhteistyön merkitys korostui vuoden parhaissa kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksissa

24.9.2021 11.49
Kestävä kehitys VNK
Kestävän kehityksen toimikunta palkitsi vuoden parhaat kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset. Pääsihteeristö valitsi kolme merkittävää sitoumusta, jotka edistävät sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Tunnustuksen saivat Ensi- ja turvakodin liitto, Poliisiammattikorkeakoulu ja Visit Mikkeli.

Suomi nousi ykkössijalle kestävän kehityksen kansainvälisessä maavertailussa

14.6.2021 7.14
UM VNK
Kuvassa pieni poika tuulettaa ja pitelee kädessään taulua, jossa on kuvattu kestävän kehityksen 17 tavoitetta.
Suomi on noussut ensimmäistä kertaa ykkössijalle kestävän kehityksen maavertailussa. Arvostettu YK:n ja Bertelsmann-säätiön toteuttama vertailu tehdään vuosittain, ja Suomi on myös aiemmin ollut kärkikolmikossa yhdessä Tanskan ja Ruotsin kanssa. Vertailussa arvioidaan, miten valtiot edistävät globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:tä ja siihen kuuluvia kestävän kehityksen tavoitteita.