Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Pääministerin johtama kestävän kehityksen toimikunta huolehtii kestävän kehityksen kansainvälisten tavoitteiden sisällyttämisestä kansalliseen politiikkaan.

Toimikunnan tehtävänä on vauhdittaa globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n, toimeenpanoa. Lisäksi toimikunta osallistuu Agenda2030-tiekartan valmisteluun. Tiekartta kuvaa millaisin toimin ja missä aikataulussa Suomi saavuttaa Agenda2030:n tavoitteet. Toimikunta myös seuraa ja arvioi globaalin toimintaohjelman toteutumista Suomessa.

Toinen toimikunnan päätehtävistä on kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ’Suomi jonka haluamme 2050’ toimeenpanon edistäminen, seuranta, arviointi ja tuloksista viestiminen. Yhteiskuntasitoumus on Suomen linjaus kestävästä kehityksestä ja kaikkien tahojen osallistumisen mahdollistava toiminnallinen työkalu.

Ajankohtaista