Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Pääministerin johtama kestävän kehityksen toimikunta huolehtii kestävän kehityksen kansainvälisten tavoitteiden sisällyttämisestä kansalliseen politiikkaan.

Toimikunnan tehtävänä on vauhdittaa globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n, toimeenpanoa. Toimikunta myös seuraa ja arvioi globaalin toimintaohjelman toteutumista Suomessa.

Toinen toimikunnan päätehtävistä on kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ’Suomi jonka haluamme 2050’ toimeenpanon edistäminen, seuranta, arviointi ja tuloksista viestiminen. Yhteiskuntasitoumus on Suomen linjaus kestävästä kehityksestä ja kaikkien tahojen osallistumisen mahdollistava toiminnallinen työkalu.