Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Pääministerin johtama kestävän kehityksen toimikunta huolehtii kestävän kehityksen kansainvälisten tavoitteiden sisällyttämisestä kansalliseen politiikkaan. Toimikunnan keskeisenä tehtävänä kaudella 2016-2019 on globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n, toimeenpanon vauhdittaminen ja kytkeminen osaksi kansallista kestävän kehityksen työtä. Toimikunta seuraa ja arvioi globaalin toimintaohjelman toteutumista Suomessa.

Toimikunnan toinen päätehtävä on kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen - Suomi jonka haluamme 2050 - toimeenpanon edistäminen, seuranta, arviointi ja tuloksista viestiminen. Yhteiskuntasitoumus on Suomen linjaus kestävästä kehityksestä ja kaikkien tahojen osallistumisen mahdollistava toiminnallinen työkalu.

Kestävän kehityksen toimikunnan työtä tukee ja haastaa Sitran isännöimä kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli.

Kestavakehitys.fi

Anna sitoumus, haasta, kommentoi!

Anna sitoumus, haasta, kommentoi!

Tietopankki sisältää kaikki kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset. Palvelussa voit antaa sitoumuksen, kommentoida ja jakaa niitä, haastaa muita mukaan sekä antaa ideoita kestävän kehityksen edistämiseksi.

sitoumus2050.fi

Kestävää kehitystä käytännössä

Kestävää kehitystä käytännössä

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tuloksia vuodelta 2016.

Yhteiskuntasitoumuksen vuosijulkaisu 2016