Rahoitushaku käynnissä hankkeille Itämeren tilan parantamiseksi

17.1.2022 14.54
MMM VNK
Maa- ja metsätalousministeriö on avannut määräaikaisen hakumenettelyn Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan toimenpiteeseen. Hakumenettelyn teema on innovatiiviset toimet Itämeren tilan parantamiseksi.

Suomen meripolitiikan toimenpideohjelma lausuntokierrokselle

16.6.2021 15.40
VNK
Valtioneuvoston kanslia on lähettänyt meripolitiikan toimenpideohjelmaluonnoksen laajalle lausuntokierrokselle 16.6.2021. Meripolitiikan toimenpideohjelmalla kehitetään ja koordinoidaan Suomen meripolitiikkaa ja toteutetaan hallitusohjelman meripolitiikkaan liittyviä tavoitteita.

EU:n sinisen talouden toimintaohjelma tähtää merellisen ympäristön suojeluun ja kestävään käyttöön

21.5.2021 11.39
VNK
Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry
Euroopan komissio julkaisi 17. toukokuuta tiedonannon kestävän sinisen talouden edistämiseksi EU:ssa. Tiedonannossa esitetään siniselle taloudelle yksityiskohtainen toimintaohjelma. Kestävä sininen talous on osa laajempaa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa, joka on olennaisen tärkeä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Kestävä sininen talous edellyttää sitä, että valtamerten ja merten tila on hyvä.