Suomen meripolitiikan toimenpideohjelma lausuntokierrokselle

16.6.2021 15.40
VNK
Valtioneuvoston kanslia on lähettänyt meripolitiikan toimenpideohjelmaluonnoksen laajalle lausuntokierrokselle 16.6.2021. Meripolitiikan toimenpideohjelmalla kehitetään ja koordinoidaan Suomen meripolitiikkaa ja toteutetaan hallitusohjelman meripolitiikkaan liittyviä tavoitteita.

EU:n sinisen talouden toimintaohjelma tähtää merellisen ympäristön suojeluun ja kestävään käyttöön

21.5.2021 11.39
VNK
Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry
Euroopan komissio julkaisi 17. toukokuuta tiedonannon kestävän sinisen talouden edistämiseksi EU:ssa. Tiedonannossa esitetään siniselle taloudelle yksityiskohtainen toimintaohjelma. Kestävä sininen talous on osa laajempaa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa, joka on olennaisen tärkeä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Kestävä sininen talous edellyttää sitä, että valtamerten ja merten tila on hyvä.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä asetettu

17.9.2020 8.59
VNK
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä on asetettu uudelleen 8.9.2020 tehdyn päätöksen mukaisesti. Uudessa asettamispäätöksessä ohjausryhmän jäsenistön kokoonpano on tarkistettu ja sen toimikautta on jatkettu 30.6.2022 saakka.