Meripolitiikka

Kuva: Jan Ekebom

Suomen tavoitteena on kehittää meripolitiikasta selkeä vahvuusalue. Valtioneuvosto on päättänyt meripolitiikan linjauksista vuonna 2019 ja niiden perusteella laaditusta toimenpideohjelmasta maaliskuussa 2022. Nämä asiakirjat muodostavat meripolitiikan kehittämisen kehyksen.

Meripolitiikan kärjiksi on valittu merten suojelu, meriklusteri ja merellinen tuotanto. Linjauksissa ja toimenpideohjelmassa määritellään Suomen valtamerille ulottuvan meripolitiikan painopisteet ja toimet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

YK:n yleiskokous päätti vuonna 2017 YK:n merentutkimuksen vuosikymmenestä 2021 - 2030 tukeakseen merentutkimusta kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Suomen tavoitteet noudattavat maailmanlaajuisia painopistealueita: tavoitteina ovat puhtaat, terveet ja muutoksille vastustuskykyiset meret. Lisäksi on tarkoitus ylläpitää kestävää sinistä taloutta, parantaa varatumista merten muutoksiin ja merellisiin onnettomuuksiin ja lisätä ihmisten ymmärrystä meristä.

Valtioneuvoston kanslia koordinoi ja kehittää meripolitiikan kokonaisuutta Suomessa. Muut ministeriöt vastaavat meripolitiikasta eri osa-alueista toimivaltansa mukaisesti.