Meripolitiikalla yhteistyötä ja pitkäkestoista hyötyä

Suomessa meripolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset merellisten elinkeinojen kestävälle kasvulle, meriympäristön suojelun tason parantumiselle sekä merellisten viranomaistoimintojen yhteistoiminnan ja vaikuttavuuden lisääntymiselle. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella kehitys- ja yhteistyöllä merialueen valvonnassa, aluesuunnittelussa ja suojelussa sekä meritiedon käytössä, seurannassa ja meriklusterin osaamisen kehittämisessä.

Valtioneuvoston kanslia koordinoi EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa Suomessa. Meripolitiikan edistämistoimille voidaan myöntää tukea valtioneuvoston kanslian vahvistaman käyttösuunnitelman perusteella.

Itämeri- ja meripolitiikan ohjausryhmä

Valtioneuvoston kanslian alaisuudessa toimii ohjausryhmä, joka vastaa kansallisen meripolitiikan kehittämisestä. Ohjausryhmä on myös laatinut Suomen Itämeren alueen strategian (2017).  Puheenjohtajana ohjausryhmässä toimii valtiosihteeri Paula Lehtomäki. 

Ohjausryhmän asettamispäätös

Meripolitiikan rahoitus

Valtioneuvoston kanslia on tehnyt päätöksen Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon yhdennetyn meripolitiikan varojen monivuotisesta käyttösuunnitelmasta 2016-2020 ja käyttösuunnitelmasta 2016-2017.

Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmän asettamispäätös

Suomessa meripolitiikan hankkeisiin voidaan käyttää sekä EU:sta myönnettyjä että kansallisia varoja yhteensä 10,65 miljoonaa euroa vuosina 2015–2023. Manner-Suomen osuus tästä on 9,85 miljoonaa.  

Lisätietoja

Jussi Soramäki, EU-erityisasiantuntija 
Valtioneuvoston kanslia, EU-asioiden osasto, EU-politiikkayksikkö 0295160330   etunimi.sukunimi@vnk.fi