Meripolitiikka

Suomen tavoitteena on kehittää meripolitiikasta selkeä vahvuusalue. Valtioneuvosto on päättänyt meripolitiikan linjauksista vuonna 2019 ja niiden perusteella laaditusta toimenpideohjelmasta maaliskuussa 2022. Nämä asiakirjat muodostavat meripolitiikan kehittämisen kehyksen.

Meripolitiikan kärjiksi on valittu merten suojelu, meriklusteri ja merellinen tuotanto. Linjauksissa ja toimenpideohjelmassa määritellään Suomen valtamerille ulottuvan meripolitiikan painopisteet ja toimet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtioneuvoston kanslia koordinoi ja kehittää meripolitiikan kokonaisuutta Suomessa. Muut ministeriöt vastaavat meripolitiikasta eri osa-alueista toimivaltansa mukaisesti.

Ajankohtaista

Suomi edistää mertensuojelua YK:n valtamerikonferenssissa

30.6.2022 14.12
LVM TEM UM VNK YM
Yhdistyneiden Kansakuntien valtamerikonferenssi järjestettiin Lissabonissa 27.6 – 1.7.2022. Konferenssissa valtiot esittivät sitoumuksia, joilla edistetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, erityisesti vedenalaista elämää koskevaa tavoitetta. Suomen valtuuskuntaa johti elinkeinoministeri Mika Lintilä. Mukana olivat myös ympäristöministeriön valtiosihteeri Terhi Lehtonen sekä ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski.

YK:n merentutkimuksen vuosikymmenen Suomen toimeenpanosuunnitelma tähtää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen

7.6.2022 14.52
VNK
YK:n merentutkimuksen vuosikymmenen Suomen toimeenpanosuunnitelma julkaistaan keskiviikkona 8.6.2022. Tavoitteena on tukea erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitetta numero 14, eli säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.

YK:n merentutkimuksen vuosikymmenen Suomen toimeenpanosuunnitelma julkistetaan 8. kesäkuuta

3.6.2022 12.22
Toimeenpanosuunnitelmassa esitetään muun muassa, että Suomeen perustettaisiin erillinen Itämeripaneeli, Suomen merien tutkimuksen strategia päivitettäisiin ja että Suomeen perustettaisiin kestävän merellisen tuotannon innovaatioalusta.