Meripolitiikka

Pellingin saaristossa otetussa kuvassa merta, saaria ja majakka auringonlaskussa.

Suomen tavoitteena on kehittää meripolitiikasta selkeä vahvuusalue. Valtioneuvosto on päättänyt meripolitiikan linjauksista vuonna 2019 ja niiden perusteella laaditusta toimenpideohjelmasta maaliskuussa 2022. Nämä asiakirjat muodostavat meripolitiikan kehittämisen kehyksen.

Meripolitiikan kärjiksi on valittu merten suojelu, meriklusteri ja merellinen tuotanto. Linjauksissa ja toimenpideohjelmassa määritellään Suomen valtamerille ulottuvan meripolitiikan painopisteet ja toimet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtioneuvoston kanslia koordinoi ja kehittää meripolitiikan kokonaisuutta Suomessa. Muut ministeriöt vastaavat meripolitiikasta eri osa-alueista toimivaltansa mukaisesti.

Kuva: Jan Ekebom

Ajankohtaista

YK.n merentutkimuksen vuosikymmenen ohjausryhmä laatii uutta toimintaohjelmaa

14.3.2022 9.50
Kuva: Juha Kalaoja/Visit Finland
Valtioneuvoston kanslia on asettanut vuonna 2021 keskeisien ministeriöiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajista koostuvan ohjausryhmän.

EU:n Itämeristrategian foorumi järjestetään syyskuussa Lappeenrannassa

14.3.2022 9.37
EU:n Itämeristrategian Annual Forum -vuosikokous järjestetään 28. - 29.9.2022 Lappeenrannassa.

Meripolitiikan toimenpideohjelma painottaa merten suojelua, meriklusteria ja merellistä tuotantoa

3.3.2022 14.15
VNK
Majakka saaressa merellä
Valtioneuvosto on tehnyt 3. maaliskuuta päätöksen Suomen meripolitiikan toimenpideohjelmasta. Ohjelma sisältää 44 konkreettista toimenpidettä kaikilta meriin liittyviltä sektoreilta. Toimenpideohjelman kärkinä ovat merten suojelu, meriklusteri ja merellinen tuotanto.