Meripolitiikan rahoitus

Meripolitiikan edistämistoimille voidaan myöntää tukea valtioneuvoston kanslian vahvistaman käyttösuunnitelman perusteella.

Valtioneuvoston kanslia on tehnyt päätökset Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon yhdennetyn meripolitiikan varojen monivuotisesta käyttösuunnitelmasta 2016–2020 sekä käyttösuunnitelmista 2016–2017, 2018, 2019 ja 2020.

Suomessa meripolitiikan hankkeisiin voidaan käyttää sekä EU:sta myönnettyjä että kansallisia varoja yhteensä 10,65 miljoonaa euroa vuosina 2015–2023. Manner-Suomen osuus tästä on 9,85 miljoonaa. 

Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on valmistella Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan monivuotinen käyttösuunnitelma vuosille 2015–2020. Lisäksi ohjausryhmä valmistelee tarkennetut vuosittaiset käyttösuunnitelmat tarpeen mukaan.

Perustiedot

Kansallisen meripolitiikan varojen kohdentamisen teemat

Kansallisen meripolitiikan varoja kohdennetaan eri teemoille.

Teemat

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston yhdennetyn meripolitiikan varojen käyttösuunnitelma

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman 2014–2020 strategian meripolitiikkaa koskevan osion mukaan tavoitteena on parantaa meriympäristön suojelua sekä luoda edellytyksiä meriluonnonvarojen monipuoliselle ja kestävälle hyödyntämiselle.

Hankkeet