Meripolitiikan rahoitus

Meripolitiikan edistämistoimille voidaan myöntää tukea valtioneuvoston kanslian vahvistaman käyttösuunnitelman perusteella.

Valtioneuvoston kanslia on tehnyt päätöksen Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon yhdennetyn meripolitiikan varojen monivuotisesta käyttösuunnitelmasta 20162020 ja käyttösuunnitelmasta 20162017.

Suomessa meripolitiikan hankkeisiin voidaan käyttää sekä EU:sta myönnettyjä että kansallisia varoja yhteensä 10,65 miljoonaa euroa vuosina 2015–2023. Manner-Suomen osuus tästä on 9,85 miljoonaa. 

Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä

Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on valmistella Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan monivuotinen käyttösuunnitelma vuosille 2015–2020. Lisäksi ohjausryhmä valmistelee tarkennetut vuosittaiset käyttösuunnitelmat tarpeen mukaan.

Perustiedot

Kansallisen meripolitiikan varojen kohdentamisen teemat

Kansallisen meripolitiikan varojen kohdentamisen teemat

Kansallisen meripolitiikan varoja kohdennetaan eri teemoille.

Teemat

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston yhdennetyn meripolitiikan varojen käyttösuunnitelma

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston yhdennetyn meripolitiikan varojen käyttösuunnitelma

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman 2014–2020 strategian meripolitiikkaa koskevan osion mukaan tavoitteena on parantaa meriympäristön suojelua sekä luoda edellytyksiä meriluonnonvarojen monipuoliselle ja kestävälle hyödyntämiselle.

Hankkeet