Meripolitiikan rahoitus

Meripolitiikan varoja kohdennetaan kuudelle eri teemalle: merialueen valvonta, merialuesuunnittelu, meritieto ja seuranta, meren tilan parantaminen, kansallinen meripolitiikka ja meriosaamisen ja yhteistyön kehittäminen.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman 2014–2020 strategian  mukaan tavoitteena on parantaa meriympäristön suojelua sekä luoda edellytyksiä meriluonnonvarojen monipuoliselle ja kestävälle hyödyntämiselle. Resursseja kohdistetaan muun muassa valvonnan ja meren tilan seurannan vaikuttavuutta edistävien teknologioiden ja tietojärjestelmien käyttöönottoon ja näitä tukevaan kehitystyöhön ja innovointiin.

Valtioneuvoston kanslia vahvistaa käyttösuunnitelman sovittuaan yhdessä maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, puolustusministeriön, sisäministeriön ja ympäristöministeriön kanssa tukea koskevasta kokonaisratkaisusta.

Valtioneuvoston kanslia on tehnyt päätökset Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon yhdennetyn meripolitiikan varojen monivuotisesta käyttösuunnitelmasta 2016–2020 sekä käyttösuunnitelmista 2016–2017, 2018, 2019 ja 2020.

Suomessa meripolitiikan hankkeisiin voidaan käyttää sekä EU:sta myönnettyjä että kansallisia varoja yhteensä 10,65 miljoonaa euroa vuosina 2015–2023. Manner-Suomen osuus tästä on 9,85 miljoonaa.

VNK:n päätökset ja käyttösuunnitelmat