Meripolitiikan rahoitus

Meripolitiikan edistämistoimille voidaan myöntää tukea valtioneuvoston kanslian vahvistaman käyttösuunnitelman perusteella.

Valtioneuvoston kanslia on tehnyt päätöksen Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon yhdennetyn meripolitiikan varojen monivuotisesta käyttösuunnitelmasta 20162020 ja käyttösuunnitelmasta 20162017.

Suomessa meripolitiikan hankkeisiin voidaan käyttää sekä EU:sta myönnettyjä että kansallisia varoja yhteensä 10,65 miljoonaa euroa vuosina 2015–2023. Manner-Suomen osuus tästä on 9,85 miljoonaa. 

Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä

Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on valmistella Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan monivuotinen käyttösuunnitelma vuosille 2015-2020. Lisäksi ohjausryhmä valmistelee tarkennetut vuosittaiset käyttösuunnitelmat tarpeen mukaan.

Perustiedot

Kansallisen meripolitiikan varojen kohdentamisen teemat

Kansallisen meripolitiikan varojen kohdentamisen teemat

Kansallisen meripolitiikan varoja kohdennetaan eri teemoille.

Varojen kohdentaminen