Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Hallinnonala ja erityistehtävät

Valtioneuvoston kanslia on yksi 12 ministeriöstä. Kanslian vastuulla ovat yhteiskuntapoliittiset suunnittelutehtävät ja asiat, jotka eivät kuulu muiden ministeriöiden toimialaan.

Kanslian toiminta muodostuu erilaisista pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa tukevista tehtävistä sekä yleisön ja viranomaisten palveluista.

Kansliassa hallinnoidaan myös useita erillisiä tai poikkihallinnollisia hankkeita sekä pysyviä ja väliaikaisia toimielimiä.

Toimiala

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat pääministerin avustaminen valtioneuvoston yleisessä johtamisessa sekä hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisessa. Toimialaan kuuluvat myös Euroopan unionissa päätettävien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittaminen sekä Euroopan unionin kehittämisen kannalta keskeiset horisontaaliset ja institutionaaliset asiat. Valtioneuvoston kanslia vastaa lisäksi valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleisestä omistajapolitiikasta.

Tehtäviä ovat myös valtioneuvoston viestintä ja valtionhallinnon viestinnän yhteensovittaminen, valtioneuvoston organisointi, hallituksen toiminnan ja valtioneuvoston yleisten toimintaedellytysten järjestäminen sekä valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittaminen päätöksenteon tueksi.

Kanslia vastaa valtioneuvoston yhteisestä tilannekuvasta, varautumisesta ja turvallisuudesta sekä häiriötilanteiden hallinnan yleisestä yhteensovittamisesta. Toimialaan kuuluvat myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen toiminta- ja taloussuunnittelun, hankintatoimen, talous- ja henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen sekä matkahallinnon ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen.

Valtioneuvoston kanslia vastaa myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisestä tietohallinnosta ja asiakirjahallinnosta sekä niihin liittyvästä hyvän tiedonhallintatavan ja yhteentoimivuuden ohjauksesta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. 

Lisäksi toimialaa ovat arkistonmuodostajan tehtävät, valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen verkkopalvelun ja sisäisen verkkoviestinnän kehittäminen ja yhteensovittaminen, valtioneuvoston ja sen ministeriöiden toimitila-asiat sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset sisäiset palvelut.

 • Puolueavustukset »

  Valtioneuvosto myöntää vuosittain puolueille ja Ahvenanmaan maakunnalle avustukset poliittisen toiminnan tukemiseen.

 • Kansalliset merkkivuodet »

  Valtioneuvoston kanslian järjestämät kansalliset merkkivuodet näkyvät Suomessa ja maailmalla.

 • Arvonimet »

  Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata.

 • Kunniamerkit »

  Valtioneuvoston kanslian hallinnonalan yhteisöt ja yritykset voivat lähettää valtioneuvoston kansliaan ehdotuksia Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä.

 • Valtiolliset hautajaiset »

  Valtiolliset hautajaiset järjestetään tai kustannetaan valtion varoista presidenteille tai poikkeustapauksessa myös muille erityistä kansallista merkitystä omaaville henkilöille.

 • Presidentti Koiviston muistomerkkikilpailu 2020 »

  Presidentti Mauno Koiviston muistomerkin toteutusta varten järjestettiin suunnittelukilpailu.

Sivun sisältö viitottuna suomenkielisellä viittomakielellä: