Puolueavustukset

Valtioneuvosto myöntää vuosittain puolueille ja Ahvenanmaan maakunnalle avustukset poliittisen toiminnan tukemiseen.

Avustus jaetaan puolueiden viimeksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa saamien edustajanpaikkojen lukumäärien osoittamassa suhteessa. Avustusta voidaan myöntää puolueille, jotka ovat eduskunnassa edustettuina ja merkitty oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin.

Valtioneuvoston kanslia myöntää puoluelaissa määritellyt avustukset. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) puolestaan valvoo avustusten käyttöä.

Määrärahat poliittisen toiminnan avustamiseen kuuluvat valtion talousarviossa valtioneuvoston kanslian pääluokkaan (puoluetoiminnan tukeminen).

Puolueiden rahoitus | vaalit.fi
Rekisteröidyt puolueet | vaalit.fi
Puoluelaki (10/1969) | Finlex
Asetus puolueiden toiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista (27/1973) | Finlex

Tiedotteet