Talouden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta

Valtioneuvoston kanslian toiminnan ja talouden suunnittelun raamit antaa voimassa oleva hallitusohjelma sekä hallituksen muut sitä täsmentävät asiakirjat ja julkisen talouden suunnitelma. Muita ohjaavia lähteitä ovat valtioneuvoston selonteot, periaatepäätökset ja muut kannanotot. Toiminta- ja taloussuunnittelua koskevat asiakirjat laaditaan talousarviolain ja asetuksen sekä valtiovarainministeriön antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Valtioneuvoston kanslian toiminnan ja talouden suunnittelun asiakirjat sisältävät

  • nelivuotisen julkisen talouden suunnitelman (ml. kehyspäätökset),
  • vuosittaiset talousarviot sekä 
  • tulossuunnitelman.

Keskeisin talouden seurannan asiakirja on tilinpäätös.

Valtioneuvoston kanslian pääluokan talousarviomäärärahat ovat vuosittain n. 200 milj. euroa. Tästä valtioneuvoston kanslian toimintamenot ovat n. 130 milj. euroa. Toimintamenot sisältävät valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien määrärahat. 

Valtioneuvoston kanslian kehysehdotus 2024–2027

Lisätietoa valtion taloudesta ja toiminnasta