Talous

Valtioneuvoston kanslian pääluokan talousarviomäärärahat vuonna 2019 ovat 268,3 miljoonaa euroa. Tästä valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahat ovat 125,7 milj. euroa. Toimintamenomäärärahoilla hoidetaan myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä. Puoluetoiminnan tukemiseen käytetään 29,6 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuteen on varattu määrärahaa 60 milj. euroa vuodelle 2019.

Valtioneuvoston kanslian muut menot koostuvat ministerien ja erityisavustajien palkkauksesta ja matkoista, valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnasta, arvonlisäveromenoista, osakehankinnoista sekä kunniamerkeistä. Toimintamenomääräraha sisältää myös Oikeuskansleriviraston toimintamenot.

Talouden suunnittelu

Valtioneuvoston kanslian toiminnan ja talouden suunnittelu on osa valtionhallinnon yhteistä suunnittelujärjestelmää, ja se koostuu neljä vuotta kattavasta viraston toiminta- ja taloussuunnitelmasta, kehyssuunnitelmasta, vuotuisesta talousarviosta, lisätalousarvioista ja vuotuisesta tulossuunnitelmasta.

Seurannan kannalta tärkein asiakirja on ministeriön tilinpäätös. Tuloksellisuudesta sekä tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa sekä hallituksen vuosikertomuksessa.Valtioneuvoston kanslian tilinpäätös sisältää tiedot myös oikeuskanslerin virastosta, joka kuuluu valtioneuvoston kanslian kanssa samaan kirjanpitoyksikköön.

Laskun lähettäminen valtioneuvoston kansliaan
Kanslian maksut
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta 661/2017