Talous

Valtioneuvoston kanslian pääluokan talousarviomäärärahat vuonna 2021 ovat 576 miljoonaa euroa. Tästä valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahat ovat 135,1 milj. euroa.

Toimintamenomäärärahoilla hoidetaan myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä. Puoluetoiminnan tukemiseen käytetään 35,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 valtioneuvoston kanslian pääluokan talousarviomäärärahat sisältävät myös 350 milj. euron lisämäärärahan omistajaohjausjärjestelyihin.

Valtioneuvoston kanslian muut menot koostuvat ministerien ja erityisavustajien palkkauksesta ja matkoista, valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnasta, arvonlisäveromenoista, osakehankinnoista sekä kunniamerkeistä. Toimintamenomääräraha sisältää myös Oikeuskansleriviraston toimintamenot.

Talouden suunnittelu

Valtioneuvoston kanslian toiminnan ja talouden suunnittelu on osa valtionhallinnon yhteistä suunnittelujärjestelmää, ja se koostuu neljä vuotta kattavasta viraston toiminta- ja taloussuunnitelmasta, kehyssuunnitelmasta, vuotuisesta talousarviosta, lisätalousarvioista ja vuotuisesta tulossuunnitelmasta.

Seurannan kannalta tärkein asiakirja on ministeriön tilinpäätös. Tuloksellisuudesta sekä tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa sekä hallituksen vuosikertomuksessa. Valtioneuvoston kanslian tilinpäätös sisältää tiedot myös oikeuskanslerin virastosta, joka kuuluu valtioneuvoston kanslian kanssa samaan kirjanpitoyksikköön.