Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Yhtiöt

Valtion yhtiöomistukset jaotellaan omistuksen perusteen mukaisesti, joita ovat finanssi-intressi, strateginen intressi ja erityistehtävä. 

Valtion yhtiöomistus intressien ja erityistehtävien mukaan

 

Enemmistö- ja vähemmistöomisteiset yhtiöt

Valtioenemmistöisellä yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jossa valtio-omistajalla on enemmistö äänivallasta. 

Vähemmistöomisteisia yhtiöitä ovat ne yhtiöt, joissa valtion omistusosuus yhtiön osakekannasta ja omistuksen tuottama äänivalta ovat vähemmän kuin 50 prosenttia.

Omistusosuudet ja eduskuntavaltuudet

Solidium

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin osakesalkussa on kaksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana.

Solidium

 

Tilanne vuoden 2021 lopussa. Pörssiyhtiöiden osalta markkina-arvo, listaamattomien yhtiöiden osalta omistajaohjauksen tekemä arvonmääritys.

Avaintunnuslukuja 2021

  • Salkun arvo 47 mrd € 
  • Liikevaihto 220,5 mrd €
  • Investoinnit 6,7 mrd €
  • Liikevoitto 11,7 mrd €
  • Verojalanjälki 9,8 mrd €
  • Henkilöstö 307 000

Omistusmuutokset ja tulot

Muutokset valtion yhtiöomistuksessa voivat olla yhtiöiden omistuspohjan laajentamista tai valtion omistusosuuksien lisäämistä. Valtion saamat tulot yhtiöomistuksesta koostuvat pääosin osinko- ja myyntituloista.

Valtion saamat tulot

Valtion saama omaisuustulo kassaperusteisesti, milj. euroa

Muutokset valtion yhtiöomistuksessa

Valtion yhtiöomistusmuutokset vuosina 2007-2021