Valtion omistamat yhtiöt ja omistusosuudet

Alla olevissa taulukoissa on listattu valtion omistusosuudet eri yhtiöissä sekä hallituksen käytössä olevat eduskunnan myöntämät valtuudet yhtiöiden omistuspohjan laajentamiseksi.

Yhtiöt on jaoteltu pörssiyhtiöihin, noteeraamattomiin kaupallisesti toimiviin yhtiöihin ja erityistehtäviä hoitaviin yrityksiin.

Valtion omistusosuudet ja eduskuntavaltuudet 27.1.2023

 • Kaikki yhtiöt yhteensä: 70 kpl
 • Kaikki kaupallisesti toimivat yhtiöt yhteensä 35 kpl
 • Pörssiyhtiöt yhteensä 16
 • Noteeraamattomat kaupallisesti toimivat yhtiöt yhteensä 19 kpl
 • Erityistehtävää hoitavat yhtiöt yhteensä 34 kpl
 1. Valtioneuvoston päätöksellä Neste Oyj:n osakkeista 8,31 prosenttia on Ilmastorahasto Oy:n taseessa
 2. Huoltovarmuuskeskus 24,9 %. Valtion (ja HVK:n) yhteinen äänivaltaosuus on 70,9 %.
 3. Valtion suora omistus 26,5 % osakkeista ja 50,2 % äänivallasta. Loput osakkeista omistaa valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö Gasonia Oy
 4. Valtiovarainministeriö 26,5 % osakkeista ja 50,2 % äänivallasta, Suomen Kaasuverkko Oy 73,5 % osakkeista ja 49,8 % äänivallasta
 5. Omistusmuutokset edellyttävät osakassopimuksen hyväksyntää
 6. Selvitystilassa
 7. Omistajaohjaus Business Finland - virastossa
 8. Omistajaohjaus Opetushallituksella (OPH)
 9. Sisältää Finavia Oyj:n 10,3 prosentin omistusosuuden

... tietoa ei saatavilla

LVM = Liikenne- ja viestintäministeriö
OKM = Opetus- ja kulttuuriministeriö
STM = Sosiaali- ja terveysministeriö
TEM = Työ- ja elinkeinoministeriö
UM = Ulkoministeriö
VM = Valtiovarainministeriö
VNK = Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
YM = Ympäristöministeriö

Yhtiöryhmä 1a: Valtiolla on omistajana ainoastaan tai lähes yksinomaan vahva sijoittajaintressi. Omistajaohjausta järjestettäessä on otettava huomioon valtion omistusosuuteen liittyvä määräys- tai vaikutusvalta sekä siihen liittyvät omistajan riski ja omistukseen perustuva osallistuminen yhtiön päätöksentekoon. 

Yhtiöryhmä 1b: Vahvan sijoittajaintressin lisäksi yhtiöön liittyy strategisia intressejä, joiden vuoksi valtion on syytä pysyä toistaiseksi vahvana omistajana tai turvata muulla tavoin kyseiset strategiset intressit, jos omistusosuutta pienennetään tai omistuksesta luovutaan. 

Yhtiöryhmä 2: Valtiolla on omistajana sääntelyyn tai viranomaistehtäviin liittyvä erityisintressi: yhtiöllä on valtion määrittelemä elinkeino-, yhteiskunta- tai muu poliittinen tehtävä taikka jokin muu erityisrooli.

** Erityistehtävää ei vielä määritelty. Valtiolla on yksi V-sarjan osake, jolla yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksessa määritellyt oikeudet.