Parlamentaarinen TKI-työryhmä 2022

Valtioneuvosto asetti parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän huhtikuussa 2022. Työryhmän toimikausi oli 11.4.2022–31.3.2023.

Työryhmän tehtävänä oli laatia pitkäjänteinen T&K-rahoituksen suunnitelma ja seurata vuonna 2021 toimineen parlamentaarisen TKI-työryhmän linjausten toimeenpanoa. Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä hallitusohjelman ja tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan mukaisesti.


Tiedotteet

Suomalainen TKI-järjestelmä uuteen vauhtiin – Parlamentaarinen työryhmä linjaa tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suuntaamisesta

1.3.2023 13.08
Parlamentaarinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) työryhmä linjaa loppuraportissaan tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suuntaamisesta. T&K-rahoituksen ohella työryhmä linjaa TKI-järjestelmän johtamisen vahvistamisesta, osaamisen ja T&K-työvoiman saatavuuden lisäämisestä, yhteistyön vahvistamisesta, kansallisista strategisista valinnoista, T&K-rahoituksen vaikuttavuuden arvioinnista sekä tutkimus- ja innovaatiomyönteisen toimintaympäristön kehittämisestä.