Parlamentaarinen TKI-työryhmä 2022

Valtioneuvosto asetti parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän huhtikuussa 2022. 

Työryhmän tehtävänä on laatia pitkäjänteinen T&K-rahoituksen suunnitelma ja seurata vuonna 2021 toimineen parlamentaarisen TKI-työryhmän linjausten toimeenpanoa. Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä hallitusohjelman ja tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan mukaisesti.


Ajankohtaista

Suomalainen TKI-järjestelmä uuteen vauhtiin – Parlamentaarinen työryhmä linjaa tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suuntaamisesta

1.3.2023 13.08
Parlamentaarinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) työryhmä linjaa loppuraportissaan tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suuntaamisesta. T&K-rahoituksen ohella työryhmä linjaa TKI-järjestelmän johtamisen vahvistamisesta, osaamisen ja T&K-työvoiman saatavuuden lisäämisestä, yhteistyön vahvistamisesta, kansallisista strategisista valinnoista, T&K-rahoituksen vaikuttavuuden arvioinnista sekä tutkimus- ja innovaatiomyönteisen toimintaympäristön kehittämisestä.

Keskustelutilaisuus monivuotisesta T&K-rahoituksen suunnitelmasta herätti paljon kiinnostusta

23.1.2023 15.25
VNK
Parlamentaarinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä järjesti keskustelutilaisuuden monivuotisesta T&K-rahoituksen suunnitelmasta 18. tammikuuta. Keskustelutilaisuudessa esiteltiin luonnos monivuotisen T&K-rahoituksen suunnitelmaksi ja kuultiin sidosryhmien kommentteja luonnokseen.

Parlamentaarinen TKI-työryhmä pyytää lausuntoja T&K-rahoituksen suunnitelman valmisteluun ja kutsuu sidosryhmät keskustelutilaisuuteen 18.1.

11.1.2023 10.34
VNK
Parlamentaarinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä on laatinut luonnoksen T&K-rahoituksen käyttöä koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta ja pyytää sidosryhmiltä lausuntoja sen sisältöön. Kommentointipyyntö koskee suunnitelman eri osa-alueita Suomen TKI-järjestelmästä ja T&K-rahoituksen keskeisistä kehittämistarpeista. Aiheesta käydään keskustelua myös 18. tammikuuta järjestettävässä sidosryhmätilaisuudessa.