Parlamentaarinen TKI-työryhmä 2022

Parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän tehtävänä on laatia pitkäjänteinen T&K-rahoituksen suunnitelma ja seurata vuonna 2021 toimineen parlamentaarisen TKI-työryhmän linjausten toimeenpanoa. 

Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi perustuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla on ratkaiseva merkitys tuottavuuden kasvussa, elinkeinoelämän uudistumisessa ja hyvinvoinnin luomisessa. Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä hallitusohjelman ja tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan mukaisesti. Kaikki eduskuntaryhmät sitoutuivat tavoitteeseen joulukuussa 2021 julkistetussa parlamentaarisen TKI-työryhmän raportissa

Valtioneuvosto asetti parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän huhtikuussa 2022.

Sosiaalisessa mediassa keskustelua käydään aihetunnisteella #TKIrahoitus


Ajankohtaista

Valtioneuvosto asetti parlamentaarisen työryhmän laatimaan pitkäjänteisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suunnitelman

7.4.2022 15.03
VNK
Valtioneuvosto on asettanut parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän (TKI-työryhmä) 2022 laatimaan kehyskautta pidemmän tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suunnitelman ja seuraamaan vuonna 2021 toimineen parlamentaarisen TKI-työryhmän linjausten toimeenpanoa.

Parlamentaarisen TKI-työn jatkamisesta tehty esitys pääministerille – VM asettanut T&K-rahoituslakia valmistelevan työryhmän

9.2.2022 16.05
VNK
Parlamentaarisen TKI-työryhmän kuvituskuva.
Parlamentaarinen TKI-työryhmä on 8. helmikuuta tehnyt pääministeri Sanna Marinille esityksen parlamentaarisen TKI-työn jatkamisesta.

Pitkäjänteinen t&k-rahoitus -kirjoitussarja
Teppo Turkki: Etelä-Korean vahvan kilpailukyvyn taustalla strateginen innovaatiopolitiikka ja merkittävät panostukset TKI-rahoitukseen

8.12.2021 13.59
Teppo Turkki
Korea haluaa olla ylpeä patrioottinen valtio, joka menestyy tieteellisen tutkimuksen, innovaatioiden ja teknologian avulla ja on uuden tiedon tuottamiseen ja osaamiseen pystyvä kilpailukykyinen tulevaisuuden tekijä, huippuyritysten kärkimaa ja globaali voittaja.