Parlamentaarinen TKI-työryhmä

Parlamentaarinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä etsii ratkaisua julkisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen pitkäjänteiseen kasvattamiseen.

Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi perustuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla on ratkaiseva merkitys tuottavuuden kasvussa, elinkeinoelämän uudistumisessa ja hyvinvoinnin luomisessa. Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti huhtikuussa 2021 parlamentaarisen työryhmän perustamisesta Suomen TKI-tavoitteen edistämiseksi.

Sosiaalisessa mediassa keskustelua käydään aihetunnisteella #TKIrahoitus


Ajankohtaista

Parlamentaarisen TKI-työryhmän loppuraportti julkaistu – työn jatkamisesta tehdään esitys valtioneuvostolle

17.12.2021 14.57
Parlamentaarisen TKI-työryhmän loppuraportti on julkaistu valtioneuvoston sivuilla. Työryhmä sai työnsä valmiiksi maanantaina 13. joulukuuta, jolloin tiedotettiin työryhmän työn tuloksesta.

Parlamentaarinen TKI-työryhmä esittää rahoituslakia tutkimus- ja kehittämisrahoituksen nostamiseksi

13.12.2021 14.01
VNK
Parlamentaarinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä esittää, että tutkimus- ja kehittämisrahoituksen nostamiseksi säädetään rahoituslaki sekä laaditaan lakisääteinen kehyskautta pidempi T&K-rahoituksen suunnitelma. Työryhmä esittää myös pysyvän ja nykyistä laaja-alaisemman tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannustimen käyttöönottoa.

Pitkäjänteinen t&k-rahoitus -kirjoitussarja
Sari Eriksson & Lauri Heinonen: Venäjän TKI-toimissa panostetaan perustutkimukseen

16.12.2021 16.28
Sari Eriksson & Lauri Heinonen
Venäjän taloudellisen ja teknologisen kehityksen tavoitteena on lisätä tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin (TKI) suuntautuvia panostuksia.