Parlamentaarinen TKI-työryhmä 2022

Parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän tehtävänä on laatia pitkäjänteinen T&K-rahoituksen suunnitelma ja seurata vuonna 2021 toimineen parlamentaarisen TKI-työryhmän linjausten toimeenpanoa. 

Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi perustuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla on ratkaiseva merkitys tuottavuuden kasvussa, elinkeinoelämän uudistumisessa ja hyvinvoinnin luomisessa. Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä hallitusohjelman ja tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan mukaisesti. Kaikki eduskuntaryhmät sitoutuivat tavoitteeseen joulukuussa 2021 julkistetussa parlamentaarisen TKI-työryhmän raportissa

Valtioneuvosto asetti parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän huhtikuussa 2022.

Sosiaalisessa mediassa keskustelua käydään aihetunnisteella #TKIrahoitus


Ajankohtaista

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiojärjestelmän historia sekä yhteistyön tärkeys teemoittivat TKI-seminaaria

23.6.2022 15.24
Gaia Consultingin johtaja Mari Hjelt alusti seminaarissa.
Parlamentaarinen TKI-työryhmä järjesti keskiviikkona 22. kesäkuuta avoimen seminaarin suomalaisen TKI-järjestelmän kehityksestä. Seminaarissa käsiteltiin TKI-järjestelmän historiaa, muutosta ja nykytilaa ja pohdittiin, miten järjestelmän keskeiset instituutiot ovat vuosien ja vuosikymmenten aikana muuttuneet.

Lausuntopyyntö
Lakiesitys parantaisi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä

23.6.2022 9.21
VM VNK
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta koskevasta lainsäädännöstä.

Pitkäjänteinen t&k-rahoitus -kirjoitussarja
Teppo Turkki: Etelä-Korean vahvan kilpailukyvyn taustalla strateginen innovaatiopolitiikka ja merkittävät panostukset TKI-rahoitukseen

8.12.2021 13.59
Teppo Turkki
Korea haluaa olla ylpeä patrioottinen valtio, joka menestyy tieteellisen tutkimuksen, innovaatioiden ja teknologian avulla ja on uuden tiedon tuottamiseen ja osaamiseen pystyvä kilpailukykyinen tulevaisuuden tekijä, huippuyritysten kärkimaa ja globaali voittaja.