Parlamentaarinen TKI-työryhmä 2022

Parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän tehtävänä on laatia pitkäjänteinen T&K-rahoituksen suunnitelma ja seurata vuonna 2021 toimineen parlamentaarisen TKI-työryhmän linjausten toimeenpanoa. Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä hallitusohjelman ja tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan mukaisesti.

Valtioneuvosto asetti parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän huhtikuussa 2022.

Sosiaalisessa mediassa keskustelua käydään aihetunnisteella #TKIrahoitus


Ajankohtaista

TKI-työryhmän jäsenten kynästä -kirjoitussarja
Saara Hyrkkö & Atte Harjanne: TKI-panostukset jäävät ontoksi ilman osaajia

21.11.2022 9.53
VNK
Atte Harjanne & Saara Hyrkkö
Teknologiayrityksen kehitysprojekti junnaa työntekijäpulan takia. Tohtorin työhön pääsy tyssää byrokratian portaisiin ja käsittelysumaan oleskelulupaa hakiessa. Startup-yrittäjän puoliso ei löydä sopivaa työtä liian tiukkojen kielivaatimusten takia. Vastaväitellyt ei löydä rahoitusta tutkimuksen jatkamiseen ja suuntaa Suomen sijaan ulkomaille. Korkeakouluun mielivä, motivoitunut nuori jää valinnoissa rannalle, kun aloituspaikkoja on liian niukasti.

Julkilausuma
Työryhmien puheenjohtajat: Tarvitsemme pikaisia uudistuksia suomalaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi

14.11.2022 12.22
LVM OKM TEM VM VNK
Valaisimet heijastuvat ikkunaan
Teknologianeuvottelukunta, parlamentaarinen TKI-työryhmä, kestävän kasvun työryhmä ja Tekoäly 4.0 -ohjelma ovat laatineet yhteisen julkilausuman vedoten nykyhallitukseen ja tuleviin hallituksiin. Työryhmien puheenjohtajilla on suuri huoli Suomen tulevaisuudesta.

TKI-työryhmän jäsenten kynästä -kirjoitussarja
Sari Essayah: Kädenjälkeä rakentamassa

7.11.2022 11.56
VNK
Sari Essayah. Kuva: Sakari Röyskö
Ilmastonmuutos on globaali haaste, joka koskettaa suoraan tai välillisesti jokaista planeettamme asukasta. Huoli maapallon tulevaisuudesta on otettava vakavasti.

Pitkäjänteinen t&k-rahoitus -kirjoitussarja
Veera Weisdorf: Tanskan TKI-järjestelmän vahvuutena yhteispeli elinkeinoelämän ja julkisen sektorin välillä

1.11.2022 13.29
Kuvassa tekstin kirjoittaja Veera Weisdorf
Veera Weisdorf
Yritysten ja julkisen sektorin yhteistyö tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa on Tanskassa korkeammalla tasolla kuin monissa muissa maissa. Tämä koskee etenkin Life Sciences -sektoria, joka on Tanskan ulkomaanviennin merkittävin osa-alue merikuljetusten ohella.