Valtioneuvoston kanslia työpaikkana

Tuloksellisen toiminnan kulmakiviä ovat henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi. Nämä kulmakivet ovat keskeinen osa toimintaamme ja sen suunnittelua. Tavoitteenamme on osaamista arvostavan ja jakavan ilmapiirin luominen ja työn organisointi siten, että työntekijöiden ja ryhmien oppimiselle luodaan hyvät edellytykset.

Tarjoamme kootusti palveluja koko valtioneuvostolle, minkä johdosta kanslian henkilökunta työskentelee osin hajautuneesti eri ministeriöissä. Nykyaikaisten työvälineiden, hyvän työergonomian ja joustavien työskentelykäytäntöjen varmistaminen on tärkeä osa kanslian toimintakulttuuria, jota pyritään jatkuvasti kehittämään mm. digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen.

Avoimet työpaikat

Valtioneuvoston kanslian avoimet työpaikat julkaistaan valtion yhteisessä Valtiolle.fi-rekrytointipalvelussa

VNK pääministerin ja hallituksen tukena

VNK pääministerin ja hallituksen tukena

Valtioneuvoston kansliassa työskentelee noin 550 henkilöä mm. Suomen EU-asioiden hoidon, valtion omistajaohjauksen, säädöskääntämisen ja viestinnän tehtävissä.

Työskentely kansliassa

Uratarinoita kansliasta

Uratarinoita kansliasta

Valtioneuvoston kansliassa työskentelee monipuolinen joukko eri alojen asiantuntijoita mielenkiintoisissa tehtävissä.

Tutustu kanslialaisiin

Töihin kansliaan

Töihin kansliaan

Valtiolle.fi-palvelussa julkaistut ministeriön avoimet työpaikat. Kanslia tarjoaa myös vuosittain korkeakouluharjoittelupaikkoja sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoille

Avoimet työpaikat

Töissä Euroopan unionissa

Töissä Euroopan unionissa

Euroopan unioni työllistää yli 40 000 henkilöä, joiden joukossa on runsaat tuhat suomalaista johtajista vahtimestareihin.

EU-työpaikat