Valtioneuvoston kanslia työpaikkana

Valtioneuvoston kansliassa työskentelee yli 600 henkilöä. Kansliassa on viisi osastoa: EU-asioiden osasto, omistajaohjausosasto, viestintäosasto, strategiaosasto ja valtioneuvoston hallintoyksikkö. Lisäksi kansliassa on neljä erillisyksikköä: Henkilöstöyksikkö, istuntoyksikkö, talousyksikkö ja valmiusyksikkö.

Valtioneuvoston kanslia on yksi 12 ministeriöstä. Kanslian toiminta muodostuu erilaisista pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa tukevista tehtävistä sekä kansalaisten ja viranomaisten palveluista, EU-asioiden yhteensovittamisesta, valtionyhtiöiden omistajaohjauksesta sekä hallituksen strategisesta viestinnästä.

Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä. Lisäksi kanslia hallinnoi useita erillisiä tai poikkihallinnollisia hankkeita sekä pysyviä ja väliaikaisia toimielimiä. 

Keitä me olemme?

Valtioneuvoston kansliassa on tarjolla laaja-alaisesti erilaisia tehtäviä. Osa meistä työskentelee asiantuntijatehtävissä esimerkiksi EU-asioiden, valtion omistajaohjauksen, viestinnän tai taloushallinnon parissa. Lisäksi kansliassa työskentelee lukuisa joukko erilaisten ministeriöiden yhteisten palvelutehtävien, kuten virasto- ja kuljetuspalveluiden, käännösalan ja tiedonhallinnan, ammattilaisia.

Ministeriön monipuolisten tehtävien johdosta kansliassa voi työskennellä vaihtelevilla koulutustaustoilla niin julkisen kuin yksityisen sektorin työkokemuksella. Tyypillisimpiä koulutustaustoja ovat valtiotieteen tai filosofian maisterin tutkinnot sekä oikeustieteen maisterin tutkinto. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista valtaosa on eri suuntautumisvaihtoehdoista valmistuneita tradenomeja. Kanslialaisten keski-ikä on hieman alle 50 vuotta. 

Merkityksellistä työtä yhdessä

Valtioneuvoston kanslia on ainutlaatuinen työpaikka, jossa tehdään merkityksellistä työtä valtionhallinnon ytimessä. Kanslia on valtioneuvoston ja hallinnonalojen yhteistyön edistäjä. Valtioneuvoston toimintaa koordinoivien tehtävien ja palveluiden myötä kanslian toiminnassa korostuvat poikkihallinnollisuus sekä tiivis yhteistyö ministeriöiden kesken.  

Me kansliassa arvostamme oman osaamisen ja työn kehittämistä. Asiantuntijaorganisaationa koemme itsensä kehittämisen oleelliseksi osaksi työtämme ja kannustamme jokaista löytämään itselle toimivia tapoja syventää ja monipuolistaa osaamistaan. Rohkaisemme henkilöstöämme omaehtoiseen työskentelytapaan ja kehittymiseen niin koulutusten kuin mielenkiintoisten työtehtävien ja verkostojen kautta. 

Pidämme tärkeänä toimivaa työyhteisöä ja hyvää johtamista. Toteutamme muutokset yhdessä ja varmistamme tiedonkulun ja vaikuttamisen työyhteisöjen välillä. 

Töihin valtioneuvoston kansliaan 

Haluatko työskennellä yhtenäisen valtioneuvoston ja sujuvan valtionhallinnon kehittämisen puolesta? Tule mukaan asiantuntijajoukkoomme ja hae valtioneuvoston kanslian avoimiin tehtäviin Valtiolle.fi-palvelussa. Seuraathan meitä myös LinkedInissä

Harjoittelijaksi valtioneuvoston kansliaan

Kanslian eri osastoilla ja yksiköissä työskentelee vuosittain kymmeniä korkeakouluharjoittelijoita. Tarjoamme harjoittelumahdollisuuksia useiden eri alojen opiskelijoille. Haemme joukkoomme muun muassa oikeustieteen, valtiotieteen, taloustieteen ja informaatiotutkimuksen sekä viestinnän, kielten ja IT-alan opiskelijoita. Lisäksi tarjoamme harjoittelumahdollisuuksia esimerkiksi turvallisuusalaa, johdon assistenttityötä tai matkailu- ja ravintola-alaa opiskeleville.

Harjoittelupaikkojen määrä ja painotukset vaihtelevat vuosittain, joten seuraathan hakuilmoituksia! 

Yliopisto-opiskelijoille suunnatut harjoittelupaikat julkaistaan marras-joulukuussa ja AMK-opiskelijoiden harjoittelupaikat porrastetusti keväällä ja alkusyksystä. 

Harjoittelupaikat löytyvät täältä: