Valtioneuvoston kanslia työpaikkana

Valtioneuvoston kansliassa työskentelee noin 600 henkilöä, joista naisia on 58% ja miehiä 42%. Kansliassa on viisi osastoa: EU-asioiden osasto, omistajaohjausosasto, viestintäosasto, strategiaosasto ja valtioneuvoston hallintoyksikkö. Lisäksi kansliassa on neljä erillisyksikköä: Henkilöstöyksikkö, istuntoyksikkö, talousyksikkö ja valmiusyksikkö. 

Työtehtävämme ovat asiantuntijatehtäviä, jotka liittyvät mm. Suomen EU-asioiden hoitoon, valtioneuvoston viestintään, valtion omistajaohjaukseen, juridiikkaan, säädösten kääntämiseen sekä valtioneuvoston hallinto- ja palvelutehtävien kehittämiseen.

Tarjoamme monipuolisia ja kiinnostavia tehtäviä eri alojen asiantuntijoille. Lisäksi kansliassa työskentelee vuosittain lukuisia korkeakouluharjoittelijoita. 

Avoimet työpaikat

Valtioneuvoston kanslian avoimet tehtävät julkaistaan valtionhallinnon yhteisessä Valtiolle.fi-rekrytointipalvelussa. Rekrytoinnin nopeuttamiseksi hakemukset toivotaan ensisijaisesti Valtiolle.fi:n kautta.

Harjoittelupaikat

Valtioneuvoston kansliassa työskentelee vuosittain kymmeniä korkeakouluharjoittelijoita eri osastoilla ja yksiköissä. Vuosittain harjoittelunsa kansliassa suorittaa muun muassa oikeustieteen, valtiotieteen, taloustieteen ja informaatiotutkimuksen sekä viestinnän, kielten ja IT-alan opiskelijoita. Lisäksi meillä harjoittelunsa voivat suorittaa esimerkiksi johdon assistenttityötä tai matkailu- ja ravintola-alaa opiskelevat. Harjoittelupaikkojen määrä osastoittain vaihtelee vuosittain, joten seuraa hakuilmoituksia! 

Valtioneuvoston kanslian yliopistoharjoittelupaikat julkaistaan vuosittain marras-joulukuussa. Ammattikorkeakoulujen harjoittelupaikat julkaistaan porrastetusti keväällä ja alkusyksystä. 

Harjoittelupaikat julkaistaan kootusti osoitteissa