Erityisasiantuntija Kati Heikkinen

Monta palloa ilmassa luovasti koordinoiden

Kati Heikkinen työskentelee erityisasiantuntijana valtioneuvoston hallintoyksikön kehittämistoiminnossa. Kehittämistoiminto vastaa mm. valtioneuvoston kanslian vastuulle kuuluvasta toimintamallien, palveluprosessien ja valtioneuvoston yhteisen hankehallinnan kehittämisestä, sekä kokonaisarkkitehtuurin ja muiden johtamismallien yhteensovittamisesta. Kehittämistoiminto ylläpitää kehittämisen isoa kuvaa sekä tarjoaa käytännön tukea ja työkaluja muutosten yhteydessä esim. digitaalisen valtioneuvoston tavoitteiden edistämiseksi.

 

”Olen työskennellyt kansliassa reilut neljä vuotta. Edellisessä tehtävässäni Tilastokeskuksessa vedin työni ohella organisaation toiminnan kehittämiseen keskittyvää projektitoimistoa. Kanslian paikka mahdollisti keskittymisen kehittämiseen sekä tutustumisen valtion toimintaan täysin uudesta näkökulmasta.

Tehtävänkuvaani kuuluu erilainen kehittämistyö aina hanketyöstä, prosesseihin, kokonaisarkkitehtuuriin kuin laatutyöhönkin. Tarjoan myös tukea ja fasilitontiapua esimerkiksi prosessien kehittämisessä ja muutostilanteiden yhteydessä sekä kehitän erilaisia mittareita tiedolla johtamisen tueksi. Lisäksi toimin sihteerinä useassa ryhmässä ja tarjoan tarvittaessa analyysiapua hankkeisiin liittyvään raportointiin. Tällä hetkellä operoin erityisesti hanketyön yleisen kehittämisen ja koordinoinnin sekä hankesalkkuseurannan parissa.

Työni vaatii hyvää koordinointikykyä sekä viestintätaitoja. Olen samanaikaisesti mukana useissa kehittämistehtävissä, joita viedään eteenpäin eri ryhmissä eli useita palloja on ilmassa samaan aikaan. Minun on kyettävä pitämään kunkin osa-alueen tavoite kirkkaana mielessä ja myös osata viestiä siitä selkeästi.

Tehtävässä tarvitaan myös luovuutta ja tilannetajua. Kun hankeasioissa on taustalla paljon teoriaa, sitä on osattava myös soveltaa ja edetä tilanteen mukaan. Tilannekuvan luomisen lisäksi on tunnusteltava, mihin suuntaan hanketyön kehittämisen kokonaisuutta lähdetään viemään. Tämä edellyttää ennen kaikkea ison kuvan hahmottamiskykyä ja eri toimintojen välisten yhteyksien ymmärtämistä. Roolini onkin huolehtia siitä, että palapelin palat loksahtavat paikalleen.

Lisäksi työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä, sillä kehittämistyön tulokset eivät aina realisoidu heti. Parasta onkin se, kun kehitteillä olleesta asiasta tulee osa arkea. Erityisemmän onnistumisesta tekee se, jos muutos on koettu laajasti aidosti hyödylliseksi ja arkea sujuvoittavaksi.

Haluan olla mukana rakentamassa yhtenäisempää valtioneuvostoa ja koen merkitykselliseksi niiden asioiden löytämisen ja kehittämisen, joilla voidaan helpottaa virkamiesten työskentelyä. On myös mielenkiintoista nähdä kokonaisuus, jossa kaikkien työt kytkeytyvät toisiinsa osana suurempaa kokonaisuutta. Työni suola on ehdottomasti se, että sen kautta pääsen tutustumaan sellaisiin asioihin ja ihmisiin, joihin en muuten olisi tullut tutustuneeksi. Kansliassa työskentelee loistavia asiantuntijoita, jotka puhaltavat yhteen hiileen ja auttavat toinen toisiaan, mikä tekee työskentelystä mukavaa. Joka aamu on kiva tulla töihin.”