EU-erityisasiantuntija Hannele Timonen

Suomen EU-asioiden yhteen sovittaja

Hannele Timonen työskentelee EU-erityisasiantuntijana valtioneuvoston kansliassa. Valtioneuvoston EU-asioiden osasto vastaa eri ministeriöissä käsiteltävien EU-asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta sekä Suomen EU-politiikan johdonmukaisuudesta. Osasto toimii pääministerin ja eurooppaministerin valmistelukoneistona EU-asioissa sekä EU-ministerivaliokunnan sihteeristönä. Se valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset, johtaa EU-asioiden komiteaa sekä osallistuu valmistelujaostojen työhön.

”Olen työskennellyt vuosia valtionhallinnon palveluksessa, vakinainen virkani on maa- ja metsätalousministeriössä. EU-erityisasiantuntijan tehtävät ovat viiden vuoden määräajaksi täytettäviä virkoja. Olen aina halunnut päästä seuraamaan läheltä horisontaalisen tason EU-päätöksentekomenettelyä, joten kun tämä tehtävä muutama vuosi sitten avautui, oli luontevaa hakea paikkaa.

Työssäni koordinoin valtionhallinnon sisällä maatalous-, kalastus- sekä alue- ja rakennepolitiikkaan liittyviä EU-asioita. Vastaan siitä, että Suomella on hyvissä ajoin valmisteltu kanta näihin osa-alueisiin, ennen kun niitä ministeriöneuvostoissa EU-tasolla käsitellään. Työhöni sisältyy paljon kokouksia vastuuministeriöiden EU-jaostojen kanssa, sillä asioiden valmistelu ja yhteenkokoaminen valtioneuvostossa ovat yksi osa EU-päätöksentekoprosessia. Lisäksi jokainen erityisasiantuntija osastollamme osallistuu niihin kokouksiin, joihin asioita valmistelee, mm. ministeriöneuvoston kokouksiin Brysselissä ja Luxemburgissa. Tämä on erityisen tärkeää, jotta näkee koko prosessin valmistelusta päätöksentekoon. Samalla pääsee kohtaamaan eri maiden kollegoja ja vaihtamaan ajatuksia heidän kanssaan.

Tässä työssä vaaditaan oman sektorin substanssiosaamisen ohella hyviä viestinnällisiä taitoja, EU:n päätöksentekoprosessin tuntemusta sekä kielitaitoa. Oma sektorivastuu on yleensä hyvin laaja, jolloin valmistelussa voi olla asioita aina eläinlääkinnästä metsäsektoriin. Asiantuntijan pitää kyetä seuraamaan montaa asiaa yhtä aikaa, tunnistamaan ajankohtaiset tilanteet ja viestimään niistä oikea-aikaisesti oikeille tahoille. Näin Suomea koskeviin asioihin kyetään reagoimaan. Hyvä kielitaito on ehdoton edellytys, sillä asiakirjat toimitetaan yleensä ensiksi englanniksi tai ranskaksi. Töiden kannalta molempien kielten hallitseminen on suuri etu. Työkokemus EU-instituutioista on myös hyödyksi: Oma virkamiesvaihtoni komissiossa oli tämän työn kannalta todella merkityksellinen.

Minulle tärkeintä työssäni on töiden laaja-alaisuus, hyvät kollegat ja dynaaminen työyhteisö. Homman täytyy pelata saumattomasti yhteen, kun työ on niin monilta osin kollegoiden keskinäistä viestintää ja asioiden yhteensovittamista. Kansliassa on hyvä ja kehittämisorientoitunut tekemisen meininki, jota arvostan. Täältä pääsen seuraamaan Suomen päätöksentekoa lähietäisyydeltä, mikä on todella hienoa.”