Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti työtä saamelaisten totuus- ja sovintokomission perustamiseksi jatketaan nykyisellä hallituskaudella. Komission työn tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi.

Komissio pyritään asettamaan vuonna 2021.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissiota koskeva ehdotus 
Sápmelaččaid duohtavuođa-ja soabadankommišuvnna ásaheapmi 
Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio asâttem
Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio meäʹrtummuš 


 
Taustaa

Taustaa

Totuus- ja sovintokomissioinstituutio juontaa juurensa 1970-luvulle. Kansainvälisesti totuuskomissioiksi tai totuus- ja sovintokomissioiksi kutsutaan prosesseja, joissa tarkastellaan historiassa tapahtuneita kollektiivisia vääryyksiä. Kuva: Sámediggi | Saamelaiskäräjät

Taustaa

Yhteystiedot

Nina Brander, erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160347  


Maiju Ranta, suunnittelija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160272  

Tutustu myös