Saamelaisten totuus- ja sovintokomission valmistelu

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä jatketaan myös nykyisellä hallituskaudella. Saamelaisten totuus-ja sovintokomissio pyritään asettamaan vuoden 2020 aikana. Komission työn tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista ja siitä, millaisia vaikutuksia ja seurauksia niillä on ollut ja edelleen on saamelaisille alkuperäiskansana ja sen jäsenille yksilöinä, ja tehdä tämä tieto näkyväksi.

Pääministeri Rinteen hallitus käsitteli ja hyväksyi ehdotuksen saamelaisten totuus- ja sovintokomissioksi iltakoulussaan 13.11.2019.

Saamelaiskäräjät kokoontui 17.12.2019 Inarissa kokoukseensa käsittelemään ehdotusta ja hyväksyi ehdotuksen saamelaisten totuus- ja sovintokomission asettamiseksi. Nellim-Keväjärven alueen ja Näätämön alueen kolttaneuvostot käsittelivät yhteisessä kokouksessaan 12.12.2019 ehdotusta komission asettamiseksi ja hyväksyivät sen yksimielisesti.

Komissio pyritään asettamaan kevään 2020 aikana.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissiota koskeva ehdotus 
Tillsättande av en sannings- och försoningskommission för samer 
Establishing a truth and reconciliation commission concerning the Sámi people 
Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio asâttem
Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio meäʹrtummuš 

Valmistelu käynnistyi 2017

Hallitus käynnisti saamelaisasioita käsittelevän sovintoprosessin valmistelun lokakuussa 2017. Valtioneuvoston kanslia ja oikeusministeriö kartoittivat yhteistyössä Suomen Saamelaiskäräjien kanssa, miten sovintoprosessi (komissio) tulisi panna toimeen ja millainen itse prosessista vastaavan riippumattoman komission tehtävä ja kokoonpano tulisi olla.

Kuulemiskiertue Saamenmaalla ja Suomen suurimmissa kaupungeissa järjestettiin 2.5.–29.6.2018. Tilaisuuksissa keskusteltiin muun muassa prosessin herättämistä ajatuksista, komission mandaatista sekä komissaareista ja heidän valintatavastaan. Kuulemiskiertueen aineisosta on koostettu raportti, joka on julkaistu kuudella kielellä (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame, suomi, ruotsi ja englanti). 

Totuus- ja sovintokomissiovalmistelun taustaa

Totuus- ja sovintokomissiovalmistelun taustaa

Totuus- ja sovintokomissioinstituutio juontaa juurensa 1970-luvulle. Kansainvälisesti totuuskomissioiksi tai totuus- ja sovintokomissioiksi kutsutaan prosesseja, joissa tarkastellaan historiassa tapahtuneita kollektiivisia vääryyksiä.

Taustaa totuus- ja sovintokomissioprosessista

Sovintoprosessin keskustelutilaisuudet

Sovintoprosessin keskustelutilaisuudet

Hallitus on käynnistänyt saamelaisasioita käsittelevän sovintoprosessin valmistelun. Osana valmistelua järjestettiin laaja keskustelutilaisuuksien sarja kesällä 2018.

Lisätietoa keskustelutilaisuuksien sarjasta

Totuus- ja sovintokomissioiden kansainvälisiä kokemuksia -seminaari 10.2.2018

Totuus- ja sovintokomissioiden kansainvälisiä kokemuksia -seminaari 10.2.2018

Valtioneuvoston kanslia, oikeusministeriö ja Suomen saamelaiskäräjät järjestävät saamelaisten totuus- ja sovintokomissioprosessiin ja mahdollisen komission asettamiseen liittyvän, kaikille avoimen kansainvälisen seminaarin Inarissa 10.2.2018.

Seminaarin ohjelma ja tallenne