Saamelaisten totuus- ja sovintokomission asettaminen

Valtioneuvosto on asettanut Saamelaisten totuus- ja sovintokomission 28. lokakuuta 2021. Asiaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Suomen valtion, Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen edustajien kanssa. 

Komission työn tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista ja siitä, millaisia vaikutuksia ja seurauksia toimilla on saamelaisille ja tehdä tämä tieto näkyväksi.

Totuus- ja sovintokomissioon on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Komissioon kuuluu viisi komissaaria, joista kaksi on asetettu valtioneuvoston esityksestä, kaksi Saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi Kolttien kyläkokouksen esityksestä.

Mandaatti

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaatti on valmisteltu vuoden 2019 aikana yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaatti

Mandaatti saamen kielillä:

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission valmistelu

Hallitus käynnisti saamelaisasioita käsittelevän totuus- ja sovintoprosessin valmistelun lokakuussa 2017. Valtioneuvoston kanslia ja oikeusministeriö kartoittivat yhteistyössä Suomen saamelaiskäräjien kanssa, miten prosessi tulisi panna toimeen ja millainen riippumattoman komission tehtävän ja kokoonpanon tulisi olla.

Kesällä 2018 järjestettiin Saamenmaalla ja Suomen suurimmissa kaupungeissa kuulemiskiertue, jossa keskusteltiin prosessin herättämistä ajatuksista, komission mandaatista  sekä komissaareista ja heidän valintatavastaan. Kuulemiskiertueen aineistosta on koostettu raportti, joka on julkaistu kuudella kielellä. 

Työtä saamelaisten totuus- ja sovintokomission perustamiseksi jatkettiin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Valtioneuvosto asetti Saamelaisten totuus- ja sovintokomission 28. lokakuuta 2021. Komission toimikausi jatkuu 31.12.2023 saakka.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Yhteystiedot

Ulla Aikio-Puoskari, pääsihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Saamelaisten totuus- ja sovintokomission sihteeristö 0295160135  


Inari Alanko, suunnittelija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Saamelaisten totuus- ja sovintokomission sihteeristö 0295160245  


Aslak Länsman, suunnittelija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Saamelaisten totuus- ja sovintokomission sihteeristö 0295161040  


Mervi Semenoff, suunnittelija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Saamelaisten totuus- ja sovintokomission sihteeristö 0295161061