Puolustusvoimien työaikalain muutostarpeita selvitetään

Valtiovarainministeriö 21.2.2019 13.30 | Julkaistu suomeksi 21.2.2019 klo 13.50
Tiedote

Julkisen hallinnon kehittämisestä vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen on asettanut Puolustusvoimien työaikalain muutostarpeita selvittävän työryhmän. Työryhmässä ovat edustettuina valtiovarainministeriön lisäksi puolustusministeriö ja Pääesikunta sekä kaikki valtion pääsopijajärjestöt JUKO, JHL ja Ammattiliitto Pro.

Lähtökohtana Puolustusvoimien toiminnan erityispiirteet ja virkamiesten työaikasuojelu 

Toimeksiannon mukaisesti selvitystyön lähtökohtana ovat Puolustusvoimien toiminnan erityispiirteet ja niiden edellyttämä joustavuus virkamiesten työaikasääntelyssä. Työryhmän tulee työssään arvioida, mitkä muutokset lakiin ovat välttämättömiä virkamiesten työaikasuojelun toteutumisen kannalta ja toisaalta millaisia kustannus-, henkilöstömäärä- ja toiminnallisia vaikutuksia näillä muutoksilla olisi. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös virkaehtosopimuksiin ja muihin määräyksiin sisältyvät työaikamääräykset ja niiden kehittämistyö. Tarkoituksena on säilyttää lainsäädännön ja sopimustoiminnan suhde nykyisenä.

Puolustusvoimien virkamiesten työaikalaki on vuodelta 1970. Lain muutostarpeiden tarkastelu tuli esille yleisen työaikalain uudistuksen yhteydessä.  Virkamiesten työ- ja lepoajat sekä työaikakorvaukset perustuvat nykyisin pääosin Puolustusvoimien omaan työaikasopimukseen sekä puolustusministeriön antamiin soveltamismääräyksiin.

”Laki on osa sotilaiden työaikasuojelun kokonaisuutta, johon kuuluvat myös virkaehtosopimukset ja muut työaikamääräykset ja –järjestelyt. Sopimustoiminta ja työaikajärjestelyt ovat tältä osin Puolustusministeriön ja Pääesikunnan vastuulla. Haluan kuitenkin varmistua, että VM:n ja minun vastuulleni kuuluva osuus työaikasuojelusta on myös kunnossa”, toteaa ministeri Vehviläinen työryhmän asettamisesta.

Työryhmän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Tuija Wilska valtiovarainministeriöstä.

Lisätietoja:

Kunta- ja uudistusministeri Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216
Hallitusneuvos Tuija Wilska, puh. 02955 30374

Anu Vehviläinen Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö