Suomen EU-politiikka

Euroopan unioni on Suomen tärkein poliittinen ja taloudellinen viitekehys ja arvoyhteisö. Suomen EU-politiikan peruslinjana on kehittää Euroopan unionia ja lisätä kasvua, vakautta ja turvallisuutta Euroopassa. Suomi on aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio.

Suomen EU-politiikan painopisteitä ovat yhteisten arvojen, kasvun ja kilpailukyvyn sekä sääntelyn toimivuuden edistäminen, unionin ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden vahvistaminen sekä muuttoliikkeeseen vastaaminen.

Suomen EU-politiikassa korostuu myös EU:n kriisinkestävyyden vahvistaminen ja unionin vahvuuksien kehittäminen maailmanlaajuisiin kehityskulkuihin, kuten ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon vastaamiseksi ja niistä hyötymiseksi.  

Euroopan unioni: kohti strategista kilpailukykyä | Pääministeri Orpon hallituksen ohjelma 2023

 

  • Suomi Euroopan unionissa »

    Suomen EU-politiikan peruslinjana on kehittää Euroopan unionia ja lisätä kasvua, vakautta ja turvallisuutta Euroopassa.

  • Tietoa EU:sta »

    Euroopan yhdentymisen perusajatuksena on vakauden ja vaurauden turvaaminen koko Euroopan alueella.

  • EU-työpaikat »

    Euroopan unioni työllistää yli 40 000 henkilöä, joiden joukossa on noin tuhat suomalaista johtajista vahtimestareihin.

Eurooppa-neuvosto, EU:n neuvosto ja epäviralliset kokoukset

Eurooppa-neuvosto, EU:n neuvosto ja epäviralliset kokoukset

EU:n neuvoston ja Eurooppa-neuvoston kokouskalenteri listaa kaikki viralliset ja epäviralliset ministerikokoukset ja niiden materiaalit sekä kokouskohtaiset valokuvat, videot ja suorat lähetykset.

EU:n kokouskalenteri