Suomen EU-politiikka

Suomen EU-politiikan peruslinjana on kehittää Euroopan unionia ja lisätä kasvua, vakautta ja turvallisuutta Euroopassa. Suomi on aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio.

Suomen EU-politiikan painopisteitä ovat yhteisten arvojen, kasvun ja kilpailukyvyn sekä sääntelyn toimivuuden edistäminen, unionin ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden vahvistaminen sekä muuttoliikkeeseen vastaaminen.

Suomen EU-politiikassa korostuu myös EU:n kriisinkestävyyden vahvistaminen ja unionin vahvuuksien kehittäminen maailmanlaajuisiin kehityskulkuihin, kuten ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon, vastaamiseksi ja niistä hyötymiseksi.  

Ajankohtaista

Suomi lähetti energiasektorin apua Ukrainaan

30.11.2022 16.04
SM TEM
Suomi lähetti 24.11. Ukrainaan lisää kipeästi kaivattua energiasektorin apua. Nyt lähtenyt kokonaisuus piti sisällään sähköverkon komponentteja, kuten virtamuuntajia, katkaisijoita ja releitä. Aiemmin syksyllä Ukrainaan lähetettiin 28 virtamuuntajaa.

Sisäministeri Mikkonen osallistuu Euroopan komission kiintiöpakolaisfoorumiin – uudelleensijoittamista on jatkettava myös kriisiolosuhteissa 

29.11.2022 15.30
SM
Euroopan komissio järjestää 29.11. videoyhteydellä korkean tason keskustelutilaisuuden, jonka aiheena on kiintiöpakolaisten vastaanotto ja sen edistäminen sekä työperusteiset täydentävät väylät pakolaisille. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Krista Mikkonen.

Biotalouspaneeli keskusteli strategian toimeenpanosta ja EU-vaikuttamisesta – Metsäbiotalouden tiedepaneeli valmistelussa

25.11.2022 13.55
MMM TEM
Biotalousstrategian toteutusta seuraava Biotalouspaneeli kokoontui 24.11.2022. Asialistalla olivat muun muassa ehdotus Biotalouden tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan laatimisesta sekä ehdotus EU-tason vaikuttamissuunnitelmasta, jossa biotalous nivottaisiin osaksi EU:n teollisuuspolitiikkaa ja alan arvonlisän kasvattamiseksi perustettaisiin biotalousallianssi. Paneelille kerrottiin lisäksi valmistelussa olevasta metsäbiotalouden tiedepaneelista, jonka on määrä aloittaa työnsä vuoden 2023 alusta.

EU-aiheiset videot

Eurooppa olemme me -loppuraportti

Eurooppa olemme me -loppuraportti

Suomalaisministerit kiersivät syksyn 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana ympäri Suomea kuuntelemassa suomalaisten ajatuksia ja toiveita Euroopan tulevaisuudesta. Kiertueen havainnot on koottu raportiksi.

Tapahtumasarjan loppuraportti

 • Suomi Euroopan unionissa »

  Suomen EU-politiikan peruslinjana on kehittää Euroopan unionia ja lisätä kasvua, vakautta ja turvallisuutta Euroopassa.

 • Tietoa EU:sta »

  Euroopan yhdentymisen perusajatuksena on vakauden ja vaurauden turvaaminen koko Euroopan alueella.

 • EU-työpaikat »

  Euroopan unioni työllistää yli 40 000 henkilöä, joiden joukossa on runsaat tuhat suomalaista johtajista vahtimestareihin.

 • EU-ministerivaliokunta »

  Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsittelee poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittävät EU-asiat. Sivulla on tietoa EU-ministerivaliokunnasta ja sen käsittelemät julkiset asiakirjat.

 • EU:n ilmastopaketti »

  EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komissio on esitellyt EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin, jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

 • Tietoa Brexitistä »

  Britannian EU-eroon ja tulevaan EU-suhteeseen liittyvää tietoa on koottu yhteen. Sivuilta on tietoa muun muassa neuvotteluprosessista, erosopimuksesta ja siitä, kuinka Britannian ja Suomen kansalaisten ja yritysten on varauduttava mahdolliseen sopimuksettomaan eroon.

Tutustu myös