Suomen EU-politiikka 

Suomen EU-politiikan peruslinjana on kehittää Euroopan unionia ja lisätä kasvua, vakautta ja turvallisuutta Euroopassa. Suomi on aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio.

Suomen EU-politiikan painopisteitä ovat yhteisten arvojen, kasvun ja kilpailukyvyn sekä sääntelyn toimivuuden edistäminen, unionin ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden vahvistaminen sekä muuttoliikkeeseen vastaaminen.

Suomen EU-politiikassa korostuu myös EU:n kriisinkestävyyden vahvistaminen ja unionin vahvuuksien kehittäminen maailmanlaajuisiin kehityskulkuihin, kuten ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon, vastaamiseksi ja niistä hyötymiseksi.  

 • Suomi Euroopan unionissa »

  Suomen EU-politiikan peruslinjana on kehittää Euroopan unionia ja lisätä kasvua, vakautta ja turvallisuutta Euroopassa.

 • Tietoa EU:sta »

  Euroopan yhdentymisen perusajatuksena on vakauden ja vaurauden turvaaminen koko Euroopan alueella.

 • EU-työpaikat »

  Euroopan unioni työllistää yli 40 000 henkilöä, joiden joukossa on runsaat tuhat suomalaista johtajista vahtimestareihin.

 • EU-ministerivaliokunta »

  Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsittelee poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittävät EU-asiat. Sivulla on tietoa EU-ministerivaliokunnasta ja sen käsittelemät julkiset asiakirjat.

 • EU:n ilmastopaketti »

  EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komissio on esitellyt EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin, jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

 • Tietoa Brexitistä »

  Britannian EU-eroon ja tulevaan EU-suhteeseen liittyvää tietoa on koottu yhteen. Sivuilta on tietoa muun muassa neuvotteluprosessista, erosopimuksesta ja siitä, kuinka Britannian ja Suomen kansalaisten ja yritysten on varauduttava mahdolliseen sopimuksettomaan eroon.

Eurooppa-neuvosto, EU:n neuvosto ja epäviralliset kokoukset

Eurooppa-neuvosto, EU:n neuvosto ja epäviralliset kokoukset

EU:n neuvoston ja Eurooppa-neuvoston kokouskalenteri listaa kaikki viralliset ja epäviralliset ministerikokoukset ja niiden materiaalit sekä kokouskohtaiset valokuvat, videot ja suorat lähetykset.

EU:n kokouskalenteri