Suomi ja EU:n ilmastopaketti

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Matkalla hiilineutraaliuteen EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Heinäkuussa Euroopan komissio esitteli EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin (Fit for 55), jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

Suomi pitää tärkeänä, että EU:n ilmastotavoitteet saavutetaan ja että valmiuspaketin kunnianhimon taso kokonaisuudessaan varmistetaan.


Ajankohtaista

EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit keskustelevat EU:n ilmastopaketista

17.12.2021 13.18
YM
EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuvat 20.12. Brysseliin, jossa ministerit keskustelevat EU:n ilmastopaketista (Fit for 55 -paketti), akkuasetuksesta ja maaperästrategiasta. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Terhi Lehtonen.

Komissio täydentää EU:n ilmastopakettia – rakennusten energiatehokkuutta parannetaan laajalla keinovalikoimalla

16.12.2021 16.21
YM
Euroopan komissio julkaisi 15.12.2021 ehdotuksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisesta osana laajaa 55-ilmastopakettiaan. Ehdotus sisältää sekä nykyisten energiatehokkuustoimien tehostamista että uusia avauksia. Ilmastopaketilla EU tavoittelee nettopäästöjensä vähentämistä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

EU-ministerivaliokunnassa muuttoliike ja avaruuspolitiikka

14.12.2021 10.20
VNK
EU-ministerivaliokunnan kokouksen aiheita tiistaina 14. joulukuuta olivat EU:n avaruuspolitiikka sekä EU:n ulkorajoilla tapahtuva, valtion tukema muuttoliikkeen käyttäminen vaikuttamisen välineenä. Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja jouluviikon ympäristöneuvostoon.