Suomi ja EU:n ilmastopaketti

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Matkalla hiilineutraaliuteen EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Heinäkuussa 2021 Euroopan komissio esitteli EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin (Fit for 55), jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

Suomi pitää tärkeänä, että EU:n ilmastotavoitteet saavutetaan ja että valmiuspaketin kunnianhimon taso kokonaisuudessaan varmistetaan.


Ajankohtaista

Pääministeri Marin Prahan huippukokouksiin

4.10.2022 15.19
VNK
Pääministeri Sanna Marin osallistuu kahteen huippukokoukseen, jotka ovat EU:n puheenjohtajamaan Tšekin pääkaupungissa Prahassa torstaina 6. ja perjantaina 7. lokakuuta. Torstaina järjestetään ensimmäistä kertaa Euroopan poliittisen yhteisön kokous, ja perjantaina Eurooppa-neuvoston jäsenten epävirallinen kokous.

EU:n innovaatiorahaston isojen hankkeiden seuraavalla hakukierroksella jaossa kolme miljardia euroa

21.7.2022 9.34
TEM
EU innovaatiorahaston kolmas suurten hankkeiden hakukierros avautuu syksyllä. Innovaatiorahasto rahoittaa innovatiivisia, päästöjä vähentäviä investointihankkeita muun muassa uusiutuvan energian, energiaintensiivisen teollisuuden, energian varastoinnin sekä hiilidioksidin talteenoton, hyödyntämisen ja varastoinnin aloilla. 

EU-ministerivaliokunnassa aiheina ilmasto- ja ympäristötyö

20.5.2022 12.58
VNK
EU-ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 20. toukokuuta esillä olivat EU:n kiertotalouspakettiin sisältyvät ehdotukset eli ekosuunnitteludirektiivi, kestävien tuotteiden aloite ja tekstiilidirektiivi. Ministerivaliokunta kävi myös keskustelun luonnontilan parantamiseen liittyvästä niin kutsutusta ennallistamisaloitteesta sekä digitaalisesta eurosta, sekä linjasi Suomen katoja tuleviin neuvostoihin.