Suomi ja EU:n ilmastopaketti

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Matkalla hiilineutraaliuteen EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Heinäkuussa 2021 Euroopan komissio esitteli EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin (Fit for 55), jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

Suomi pitää tärkeänä, että EU:n ilmastotavoitteet saavutetaan ja että valmiuspaketin kunnianhimon taso kokonaisuudessaan varmistetaan.


Ajankohtaista

Kestävän kasvun ohjelmasta 4,4 miljoonan euron rahoitus neljälle metsätaloushankkeelle

15.2.2023 11.08
MMM
Kuvassa talvista kuusimetsää
Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvassa haussa valittiin rahoitettavaksi neljä kehittämis- ja koulutushanketta, jotka tukevat metsätalouden ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta.

Suomen ja Luxemburgin pääministerit keskustelivat yhteisistä EU-politiikan tavoitteista

10.2.2023 19.46
VNK
Pääministerit Marin ja Bettel tiedotustilaisuudessa, taustalla Suomen, EU:n ja Luxemburgin liput
Pääministeri Sanna Marin on vieraillut Luxemburgissa 10. helmikuuta maan pääministeri Xavier Bettelin kutsusta. Pääministerien keskustelut käsittelivät ajankohtaisia EU-politiikan aiheita ja maiden kahdenvälisiä suhteita.

Ohisalo: Nyt sovittu lainsäädännöstä, jolla EU:n päästöjä vähennetään reilusti yli 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä
EU:ssa sopu päästökaupan laajentamisesta ja vahvistamisesta

18.12.2022 11.11
YM
Euroopan jäsenmaat, parlamentti ja komissio ovat päässeet alustavaan sopuun EU:n päästökaupan uudistamisesta. Uudistuksilla vahvistetaan entisestään päästökaupan roolia EU:n ilmastopolitiikan kulmakivenä.