Suomi ja EU:n ilmastopaketti

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Matkalla hiilineutraaliuteen EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Heinäkuussa Euroopan komissio esitteli EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin (Fit for 55), jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

Suomi pitää tärkeänä, että EU:n ilmastotavoitteet saavutetaan ja että valmiuspaketin kunnianhimon taso kokonaisuudessaan varmistetaan.


Ajankohtaista

EU-ministerivaliokunnassa EU:n ilmastopakettia sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa

15.10.2021 11.16
VNK
EU-ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 15. lokakuuta oli esillä ilmastotoimien sosiaalirahasto, unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä terveysuhkiin varautumista.

Ministeri Harakka EU:n ilmastopaketista: päästövähennykset liikenteessä tarpeen – kustannuksiin kiinnitettävä huomiota

7.10.2021 13.38
LVM
Valtioneuvosto on linjannut kantojansa Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksiin, joiden tarkoituksena on vähentää tie-, meri- ja lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Ehdotukset koskevat liikenteen osalta päästökaupan laajentamista tie- ja meriliikenteeseen ja nykyisen lentoliikenteen päästökaupan tehostamista, uusien autojen päästörajojen kiristämistä, vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurin kehittämistä sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön lisäämistä lento- ja meriliikenteessä.

Hallitus suhtautuu myönteisesti EU:n päästökaupan uudistamiseen

7.10.2021 13.29
YM
Hallitus suhtautuu myönteisesti EU:n päästökaupan vahvistamiseen ja sen käytön laajentamiseen. Hallitus toimitti tänään eduskunnalle U-kirjeen, jossa se linjaa kantansa komission ehdotukseen EU:n päästökauppadirektiivin uudistamisesta ja markkinavakausvarantopäätöksen muuttamisesta.