Suomi ja EU:n ilmastopaketti

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Matkalla hiilineutraaliuteen EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Heinäkuussa 2021 Euroopan komissio esitteli EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin (Fit for 55), jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

Suomi pitää tärkeänä, että EU:n ilmastotavoitteet saavutetaan ja että valmiuspaketin kunnianhimon taso kokonaisuudessaan varmistetaan.


Ajankohtaista

EU-ministerivaliokunnassa energia- ja ilmastopolitiikkaa

8.4.2022 10.43
VNK
Suomen ja EU:n liput vierekkäin
EU-ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 8. huhtikuuta olivat esillä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, kriisiajan valtiotukisäännöt sekä energia- ja ilmastokysymykset.

Hallitus linjasi kantansa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamiseen

31.3.2022 13.54
YM
Hallitus pitää komission tavoitteita uusien rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta ja päästöttömän energian käytöstä hyvinä, mutta näkee ehdotetuissa keinoissa ongelmia. Hallitus suhtautuu kriittisesti siihen, että olemassa olevien rakennusten energiatehokkuustasoista ja korjausaikatauluista voisi säätää vain EU-tasoisesti.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja EU-huippukokouksiin

23.3.2022 11.22
VNK
EU-ministerivaliokunnan kokouksessa keskiviikkona 23. maaliskuuta oli esillä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, maaliskuun Eurooppa-neuvosto ja eurohuippukokous, rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, kansainvälisen merenkulun aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja sitovat luonnon ennallistamistavoitteet.