Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU toimii maailmanlaajuisen koronakriisin ratkaisemiseksi

Virukset eivät pysähdy valtioiden rajoilla. Koronavirus on globaali pandemia, jonka torjumisessa tarvitaan globaalia yhteistyötä. EU toimii monin tavoin maailmanlaajuisen kriisin ratkaisemiseksi.

Euroopan unionin toimilla rajoitetaan viruksen leviämistä, huolehditaan terveydenhuollon laitteiden saatavuudesta, edistetään rokotteiden, diagnostiikan ja hoitomenetelmien tutkimusta sekä tuetaan jäsenmaiden taloutta ja työllisyyttä, myös akuutin kriisiajan jälkeen.

Lisäksi EU auttaa kansalaisiaan palaamaan kotimaihinsa yhteistyössä jäsenmaiden kanssa sekä osallistuu kaikkien heikommassa asemassa olevien tukemiseen. Unionin ulkopuolella tukea ohjataan erityisesti konfliktialueille ja kehitysmaihin. 

Lisätietoa EU:n koronavirustoimista

Väistä vääristettyä tietoa 

Koronaviruspandemiasta on liikkeellä monenlaista virheellistä ja myös tarkoituksellisesti vääristeltyä tietoa. Euroopan ulkosuhdehallinto on koonnut tietoa vääristellyistä tai harhaanjohtavista koronavirussisällöistä.

EUvsDisinfo.eu


Lisätietoa EU:n koronavirustoimista

EU:n toimielimet ja päätöksenteko poikkeusoloissa

EU:n toimielimet ja päätöksenteko poikkeusoloissa

Euroopan unioni jatkaa toimintaansa poikkeusoloissa ja mukauttaa päätöksentekonsa tilanteen vaatimalla tavalla. Tälle sivulle on koottu tietoa EU:n toiminnasta ja EU-asioiden kansallisesta valmistelusta poikkeusoloissa.

EU:n toimielimet ja päätöksenteko poikkeusoloissa