EU toimii maailmanlaajuisen koronakriisin ratkaisemiseksi

Virukset eivät pysähdy valtioiden rajoilla. Koronavirus on globaali pandemia, jonka torjumisessa tarvitaan globaalia yhteistyötä. EU toimii monin tavoin maailmanlaajuisen kriisin ratkaisemiseksi.

Euroopan unionin toimilla rajoitetaan viruksen leviämistä, huolehditaan terveydenhuollon laitteiden saatavuudesta, edistetään rokotteiden, diagnostiikan ja hoitomenetelmien tutkimusta ja hankintaa sekä tuetaan jäsenmaiden taloutta ja työllisyyttä, myös akuutin kriisiajan jälkeen.

Unionin ulkopuolella tukea ohjataan erityisesti konfliktialueille ja kehitysmaihin. 

Usein kysyty kysymykset EU:n toiminnasta korona koronapandemiassa | valtioneuvoston kanslia
EU:n koronatoimet | EU:n neuvosto
EU:n koronatoimet | Euroopan komissio
EU:n matkustusrajoitukset | Re-open EU
EU:n elpymisvälineen rahoitus ja ohjelmat | valtiovarainministeriö

Väistä vääristeltyä tietoa 

Koronaviruspandemiasta on liikkeellä monenlaista virheellistä ja myös tarkoituksellisesti vääristeltyä tietoa. Euroopan ulkosuhdehallinto on koonnut tietoa vääristellyistä tai harhaanjohtavista koronavirussisällöistä.

Koronavirus | EUvsDisinfo.eu