Suomen Itämeren alueen strategia

Valtioneuvosto hyväksyi Suomen Itämeren alueen strategian yleisistunnossaan 2.11.2017. Strategiassa esitetään visio Suomen tavoitteista Itämeren alueen kehittämiseksi. Vision mukaan puhdas Itämeri ja elinvoimainen meriluonto ovat turvattu ja kestävästi hyödynnetty voimavara. Itämeren alue kasvattaa osaamistaan ja hyödyntää resurssejaan toimien kestävän kehityksen edelläkävijänä. Strategiassa määritellään, mihin suuntaan Suomi tahtoo lähitulevaisuudessa Itämeren aluetta kehittää kansainvälisesti, EU-politiikassa, alueellisessa yhteistyössä sekä omilla linjauksillaan ja toimillaan. 

Lisätietoja

Jussi Soramäki, EU-erityisasiantuntija 
Valtioneuvoston kanslia, EU-asioiden osasto, EU-politiikkayksikkö 0295160330  


Vuokko Ranki, projektiavustaja 
UM, Ulkoministeriö, Eurooppa-osasto (EUR), Pohjoisen Euroopan yksikkö (EUR-10) 0295351736