Hyppää sisältöön

Suomi 100 -tutkimushanke 

Valtioneuvoston kanslia kilpailuttaa tutkimuksen, jossa Suomi 100 -juhlavuoden merkitystä, tuloksia ja vaikutuksia tutkitaan laajemmin ja joka tukee juhlavuoden perinnön ja oppien hyödyntämistä yhteiskunnallisessa toiminnassa myös jatkossa. Tarjousaika alkaa 31.1.2019 ja päättyy 1.4.2019 klo 14.00. Tutkimuksen toteuttamiseksi on varattu 200 000 euron määräraha.

Tutkimushankkeen tavoitteena on syventää jo tehtyjen tarkastelujen luomaa kuvaa juhlavuodesta ja sen synnyttämästä toiminnasta. Nyt tilattava tutkimus kohdistuu Suomi 100 -juhlavuoden merkitykseen ja vaikutuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Valtioneuvoston kanslia tekee päätöksen hankinnasta avoimen kilpailun perusteella. Tutkimukselle valitaan yksi toteuttaja, jonka kanssa tehdään hankintasopimus. Haku on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä toimijoita. Määräraha myönnetään vain taustaorganisaatiolle, ei yksittäiselle henkilölle. Hankkeen tulee käynnistyä viimeistään elokuussa 2019 ja päättyä viimeistään heinäkuussa 2021.

Hankintapäätös tehdään mahdollisimman pian tarjousten määräajan päättymisen jälkeen. Valtioneuvoston kanslian tilaamissa tutkimushankkeissa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Hankintaan liittyvät asiakirjat

Hakuilmoitus
Liite 1. Tutkimusteeman kuvaus
Tarjouslomake
Valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja kehittämispalvelun hankinnan yleiset ehdot 2019
Sopimusmalli tutkimus- ja kehittämispalvelun hankinnasta

Kysymykset ja vastaukset

Mikäli hankintaan liittyvistä asiakirjoista ei löydy vastausta tarjoajan kysymyksiin, voi tarjoaja lähettää 28.2.2019 mennessä mahdolliset kysymyksensä osoitteeseen suomi100@vnk.fi. Vastaukset kaikkiin määräaikaan mennessä saapuneisiin kysymyksiin julkaistaan 11.3.2019 mennessä tällä sivulla.

Valikko