Suomi 100 -tutkimushanke 

Toteuttajat: Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, Owal Group Oy ja Demos Helsinki Oy

Kesto: 9/2019–7/2021
Määräraha: 194 491 euroa

Vuonna 2017 vietettiin Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden merkityksestä ja vaikutuksista suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää laajasti yhteiskunnallisessa toiminnassa tulevaisuudessa. On tarvetta vastata esimerkiksi siihen, onnistuiko juhlavuosi Yhdessä-teemallaan vahvistamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta suomalaisessa yhteiskunnassa ja onko juhlavuodella ollut merkitystä suomalaisuuden kannalta. Tarvitaan tietoa siitä, onko juhlavuoden synnyttämällä toiminnalla, yhteistyöllä ja osallistumisella ollut pidempiaikaisia vaikutuksia, ja onko vuosi jättänyt jälkeensä mahdollisesti pysyvän perinnön.

Tutkimuksen lähtökohtana on Suomen kulttuurinen moninaisuus ja monikielisyys.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kokonaisnäkemys Suomi 100 -juhlavuoden lyhyt- ja pitkäaikaisista vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen eri toimijaryhmiin sekä syventää aiemmin tehtyjen tarkastelujen luomaa kuvaa juhlavuodesta ja sen synnyttämästä toiminnasta. Tutkimuksessa selvitetään:

  • juhlavuoden merkitystä suomalaisuuden kannalta;
  • juhlavuoden toimintaa, yhteistyötä ja osallistumista;
  • juhlavuoden kokemuksia sekä;
  • mahdollisia pitkäaikaisia vaikutuksia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tutkimus tarkastelee juhlavuoden vaikutuksia toimijoiden organisoitumiseen ja yhteistyöhön yhteistyöverkostojen rakentumisen ja toimintatapojen muutoksien eli kulttuuripääoman juurtumisen kautta. Lisäksi hanke tutkii kansalaisten osallisuutta erityisesti ns. neljännen sektorin roolin näkökulmista. Tutkimus tarkastelee myös vaikutuksia kansallisten identiteettien ja ulkoisten imagojen rakentumisen näkökulmista.

Tutkimushankkeen keskeinen anti on juhlavuoden myötä muodostuneiden oppien tunnistaminen siten, että niitä voidaan käyttää myös tulevaisuudessa suurten temaattisten tapahtumakokonaisuuksien yhteydessä mutta myös muussa kulttuuritoimijoiden ja kansalaisten aktivoimisessa niin kansallisella kuin paikallisellakin tasolla.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa toimintasuosituksia sekä kansallisella että paikallisella tasolla toteutettavaan kulttuuritoimintojen kehittämiseen ja fasilitointiin, jossa toimijoiden erilaiset toimintalogiikat yhdistyvät hybridimäisesti. Tutkimus avaa juhlavuoden myötä syntyneen ja vahvistuneen kansallisen kulttuuripääoman juurruttamista. Tutkimus tuottaa myös esityksiä tehdyn työn vaikuttavuuden lisäämiseksi. Tutkimushankkeen avulla on mahdollista tukea Suomi 100 -juhlavuoden perinnön ja oppien hyödyntämistä suomalaisessa yhteiskunnassa tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä:

HT Olli Ruokolainen, Cupore, p. 050 448 3484, olli.ruokolainen(at)cupore.fi
YTT Mia Toivanen, Owal Group Oy, p. 040 566 7536, mia.toivanen(at)owalgroup.com
VTM Mirja Hämäläinen, Demos Helsinki Oy, p. 050 380 5086, mirja.hamalainen(at)demoshelsinki.fi