Suositus viittomakielten käytöstä valtioneuvoston viestinnässä

Suositus viittomakielten käytöstä (2019) asettaa ministeriöille yhtenäiset kriteerit viittomakielten käytölle viestinnässä. Suositus täydentää jo olemassa olevia valtioneuvoston viestintäsuosituksia, ja se koskee suomalaista sekä suomenruotsalaista viittomakieltä.

 

Suosituksen taustaa

Suositus asettaa ministeriöille yhtenäiset kriteerit käyttää viittomakieliä viestinnässä.

Katsaus suosituksen taustaan, nykyisiin käytäntöihin ja lainsäädäntöön

Tilaisuuksien tulkkaaminen

Tiedotustilaisuudet olisi hyvä tulkata viittomakielillä, kun tilaisuuden aihe on kansalaisille tai kohderyhmälle erityisen merkittävä.

Tiedotustilaisuuksien tulkkaaminen viittomakielillä

Verkkosisältöjen kääntäminen ja palvelujen hankinta

Viittomakielisiä palvellaan myös ministeriöiden verkkosivuilla.

Verkkosivusisältöjen kääntäminen ja palvelujen hankinta