Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tietoa brexitistä

Britannian EU-eroon ja tulevaan EU-suhteeseen liittyvää tietoa on koottu yhteen. Sivuilla on tietoa muun muassa erosopimuksesta, siirtymäkaudesta, tulevan suhteen neuvotteluista sekä siitä, miten Britannian EU-ero vaikuttaa kansalaisiin ja yrityksiin.

Tiedotustilaisuus EU:n ja Britannian erosopimuksesta sekä tulevasta suhteesta tallenteena (27.1.) 
Valtionhallinnon brexit-asiantuntijat ja yhteystiedot

Ajankohtainen tilanne

Britannian EU-ero tuli voimaan 1.2.2020. Erosopimuksen myötä alkoi vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi, jonka aikana jatketaan EU:n nykysäännöillä ja neuvotellaan tulevasta suhteesta. Siirtymäkauden aikana Britannialla on kaikki jäsenvaltion oikeudet ja velvollisuudet. Ainoa merkittävä poikkeus on se, ettei Britannia enää osallistu EU:n päätöksentekoon, eikä EU:n elinten toimintaan.

Erosopimus varmistaa Britannian hallitun eron EU:sta. Erosopimuksella muun muassa turvataan Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU-maissa asuvien Britannian kansalaisten saavuttamat EU-oikeuteen perustuvat oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet elinikäisesti, mikäli he ovat asettuneet asumaan Britanniaan/EU-maahan ennen siirtymäkauden päättymistä. Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne ovat 31.12.2020 keskeisen EU-lainsäädännön mukaan. Toistensa alueelle 31.12.2020 jälkeen muuttavien henkilöiden osalta vapaa liikkuvuus päättyy ja EU-kansalaisten ja Britannian kansalaisten maahantuloon ja oikeuksiin tulee rajoitteita.

Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. Uusi suhde on tarkoitus neuvotella siirtymäkauden - eli vuoden 2020 aikana - jokaisella alalla erikseen. EU:n puolesta neuvottelijana toimii Euroopan komissio pääneuvottelija Michel Barnierin johdolla. Komissio neuvottelee Britannian kanssa yleisten asioiden neuvoston 25.2.2020 antamien neuvotteluohjeiden pohjalta. Komissio julkaisi 18.3.2020 ensimmäisen luonnosehdotuksensa EU:n ja Britannian tulevaa suhdetta koskevaksi sopimukseksi.

Tuleva suhde tulee olemaan selvästi EU-jäsenyyttä etäisempi. Neuvotteluaikataulu on tiukka, sillä Britannian erosopimuksen hyväksymistä koskevan lain mukaan siirtymäkautta ei voida pidentää. Tiukasta neuvotteluaikataulusta johtuen joillakin aloilla saatetaan pudota 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.

Komissio julkaisi 9.7.2020 tiedonannon ”Valmiina muutoksiin - Tiedonanto valmistautumisesta siirtymäkauden päättymiseen Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä”. Tiedonannossa käydään läpi tärkeimmät muutokset, jotka tapahtuvat joka tapauksessa siirtymäkauden päättymisen jälkeen riippumatta siitä, pääsevätkö EU ja UK sopimukseen tulevasta suhteesta.

Komission tiedonanto joka tapauksessa tapahtuvista muutoksista siirtymäkauden jälkeen
Komission neuvotteluohjeet

Lisätietoja brexit-neuvotteluprosessista

Johannes Leppo, lainsäädäntöneuvos 
valtioneuvoston kanslia, EU-asioiden osasto 0295160335  


Tuuli Kainulainen, EU-erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, EU-asioiden osasto 0295160905  

Erosopimus

Erosopimus

Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. Sopimus ei sisällä määräyksiä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta.

Erosopimus

Brexitin vaikutukset kansalaisiin

Brexitin vaikutukset kansalaisiin

Tällä sivustolla on tarkempaa tietoa brexitin vaikutuksista Suomen ja Britannian kansalaisille.

Tietoa kansalaisten oikeuksista

Brexitin vaikutukset yrityksiin

Brexitin vaikutukset yrityksiin

Siirtymäkaudella Britannia osallistuu EU:n sisämarkkinoille ja tulliunioniin edelleen jäsenmaan tavoin.

Brexitin vaikutukset yrityksiin

Siirtymäkausi

Siirtymäkausi

Britannian EU-eron ja tulevan suhteen välissä on siirtymäkausi. Siirtymäkausi kestää vuoden 2020 loppuun asti.

Tietoa siirtymäkaudesta

EU:n ja Britannian tuleva suhde

EU:n ja Britannian tuleva suhde

EU:n ja Britannian tuleva suhde on neuvoteltava jokaisella alalla erikseen. Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa 1.1.2021 alkaen.

Tietoa EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta