Sopimukseton ero

Suomen ja EU:n tavoitteena on saada voimaan erosopimus, joka varmistaa Britannian hallitun eron unionista. Mikäli sopimus ei tule voimaan, päädytään sopimuksettomaan eroon. Tällöin EU:n perussopimusten ja EU-lainsäädännön soveltaminen Britanniaan lakkaa välittömästi.

Eurooppa-neuvosto on päätelmissään useaan otteeseen kehottanut EU:n toimielimiä, jäsenvaltioita ja sidosryhmiä tehostamaan varautumista kaikkiin mahdollisiin lopputuloksiin, myös sopimuksettomaan eroon.

Komissio on antanut useita lainsäädäntöehdotuksia, tiedonantoja ja tiedotteita varautumisesta Britannian EU-eroon.

Varautumistoimet

  • eivät vastaa, eivätkä korvaa EU-jäsenyyden etuja, erosopimusta tai tulevan suhteen järjestelyjä 
  • ovat pääsääntöisesti määräaikaisia, kestoltaan noin yhden vuoden mittaisia välttämättömiä toimenpiteitä vakavimpien häiriöiden minimoimiseksi
  • ovat EU:n yksipuolisia toimia, jotka voidaan myös peruuttaa.

​Varautumistoimilla ei korjata viivästyksiä, jotka olisi voitu välttää, jos sidosryhmät olisivat varautuneet asianmukaisesti.

Suomessa jokainen ministeriö ja hallinnonala vastaa varautumisesta sopimuksettomaan eroon omalta osaltaan.

Valtionhallinnon brexit-asiantuntijat ja yhteystiedot

Näitä tietoja täydennetään tilanteen kehittyessä.

Sopimuksettoman eron vaikutukset yrityksiin

Sopimuksettoman eron vaikutukset yrityksiin

Britannian sopimukseton EU-ero vaikuttaisi kaikkiin yrityksiin, jotka harjoittavat vienti- tai tuontitoimintaa Britannian kanssa tai käyttävät valmistuksessaan Britanniassa tuotettua sisältöä, kuten raaka-aineita.

Vaikutukset yrityksiin

Sopimuksettoman eron vaikutukset Britannian kansalaisiin

Sopimuksettoman eron vaikutukset Britannian kansalaisiin

Britannian EU-erosta aiheutuu seurauksia Suomessa asuville tai Suomeen matkaaville Britannian kansalaisille.

Vaikutukset Britannian kansalaisiin

Sopimuksettoman eron vaikutukset Suomen kansalaisiin

Sopimuksettoman eron vaikutukset Suomen kansalaisiin

Britannian EU-erosta aiheutuu seurauksia Britanniassa asuville tai sinne matkaaville Suomen kansalaisille.

Vaikutukset Suomen kansalaisiin