Sopimukseton ero

Suomen ja EU:n tavoitteena on saada voimaan erosopimus, joka varmistaa Britannian hallitun eron unionista. Mikäli sopimus ei tule voimaan, päädytään sopimuksettomaan eroon. Tällöin EU:n perussopimusten ja EU-lainsäädännön soveltaminen Britanniaan lakkaa välittömästi.

Eurooppa-neuvosto on päätelmissään useaan otteeseen kehottanut EU:n toimielimiä, jäsenvaltioita ja sidosryhmiä tehostamaan varautumista kaikkiin mahdollisiin lopputuloksiin, myös sopimuksettomaan eroon.

Komissio on antanut useita lainsäädäntöehdotuksia, tiedonantoja ja tiedotteita varautumisesta Britannian EU-eroon. Varautumistoimenpiteet

  • eivät vastaa, eivätkä korvaa EU-jäsenyyden etuja, erosopimusta tai tulevan suhteen järjestelyjä 
  • ovat pääsääntöisesti määräaikaisia, kestoltaan noin yhden vuoden mittaisia välttämättömiä toimenpiteitä vakavimpien häiriöiden minimoimiseksi
  • ovat EU:n yksipuolisia toimia, jotka voidaan myös peruuttaa.  
  • Niillä ei korjata viivästyksiä, jotka olisi voitu välttää, jos sidosryhmät olisivat varautuneet asianmukaisesti.

Suomessa jokainen ministeriö ja hallinnonala vastaavat varautumisesta sopimuksettomaan eroon omalta osaltaan.

Huom. Sivuja päivitetään ja tietoja täydennetään brexit-tilanteen kehittyessä.

Sopimuksettoman eron vaikutukset yrityksiin

Sopimuksettoman eron vaikutukset yrityksiin

Britannian sopimukseton EU-ero vaikuttaisi kaikkiin yrityksiin, jotka harjoittavat vienti- tai tuontitoimintaa Britannian kanssa tai käyttävät valmistuksessaan Britanniassa tuotettua sisältöä, kuten raaka-aineita.

Vaikutukset yrityksiin

Sopimuksettoman eron vaikutukset Britannian kansalaisiin

Sopimuksettoman eron vaikutukset Britannian kansalaisiin

Britannian EU-erosta aiheutuu seurauksia Suomessa asuville tai suomeen matkaaville Britannian kansalaisille.

Vaikutukset Britannian kansalaisiin

Sopimuksettoman eron vaikutukset Suomen kansalaisiin

Sopimuksettoman eron vaikutukset Suomen kansalaisiin

Britannian EU-erosta aiheutuu seurauksia Britanniassa asuville tai sinne matkaaville Suomen kansalaisille.

Vaikutukset Suomen kansalaisiin