Sopimuksettoman eron vaikutukset yrityksiin

Britannian sopimukseton EU-ero vaikuttaisi kaikkiin yrityksiin, jotka:

 • harjoittavat vienti- tai tuontitoimintaa Britannian kanssa tai
 • käyttävät valmistuksessaan Britanniassa tuotettua sisältöä, kuten raaka-aineita.

Britanniasta tulisi kolmas maa, eivätkä sieltä tulevat tuotteet tai palvelut saisi EU:n sisämarkkinoiden etuja.

 • Tavarakauppa

  Tullit

  Sopimuksettoman eron tilanteessa tietyistä Britanniasta tuotavista tavaroista tulee maksaa tulleja. Oletuksena on, että Britannian enimmäistullit noudattaisivat EU:n WTO-sitoumusten tasoa. Tullitaso voi olla myös näitä matalampi. Tietoa EU:n tuontitullien tasosta saa komission markkinoillepääsytietokannasta. 

  • Tulli
  • Komission markkinoillepääsytietokanta
   • Valitse markkinoillepääsytietokannassa: Import into the EU ⇒ EU Tariffs ⇒ Maaksi esimerkiksi United States. Britannia on edelleen jäsenmaa, joten sitä ei löydy listalta. Lisäksi tarvitaan tuotekohtainen CN-koodi.

  Tullaus

  Britanniasta tulevat tuotteet tulee sopimuksettoman eron jälkeen tullata.

  Tavarakaupan sääntely

  Sopimuksettoman eron tilanteessa Britanniassa myönnetyt luvat, lisenssit tai sertifikaatit eivät päde enää EU:ssa. Yritysten tulee hakea lupia EU27-maista. Myös tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat testit tulee suorittaa EU27-maissa.

  Vientiluvat

  Sopimukseton eron tilanteessa Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen kolmasmaa. Tämä tarkoittaa muutoksia vientilupamenettelyissä.

  Tuontiluvat

  Joidenkin tavaroiden tuonti on rajoitettu tai kokonaan kielletty EU-alueelle kolmansista maista. Rajoituksia liittyy muun muassa aseiden, kasvien, elintarvikkeiden, jätteiden ja lääkkeiden tuontiin.

 • Digitaalinen kauppa

  Digitaaliseen kauppaan ei tule saman tyyppisiä rajaesteitä kuin tavarakauppaan. Toimintaan voi kuitenkin tulla muutoksia. Erityisesti yritysten tulee varautua siihen, että EU:sta peräisin olevia henkilötietoja ei saa siirtää Britanniaan automaattisesti. Siirto on mahdollista vain EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 5 luvun mukaisin keinoin.

 • Yritysten sijoittautuminen

  Britannian sopimukseton ero tarkoittaa, että palveluiden vapaa tarjoaminen Britanniasta päättyy ja Britanniasta peräisin olevien yritysten tulee hakea Suomeen sijoittautuessaan lupaa Patentti- ja rekisterihallitukselta.

  Suomessa jo toimivien yritysten, joiden toimitusjohtaja tai osa hallitusten jäsenistä asuu Britanniassa, tulee tarkistaa, että Suomen lainsäädännön mukaiset vaatimukset ETA-asuinpaikasta täyttyvät edelleen. 

 • Yritystoimintaan liittyvä maahantulo

  Britannian sopimukseton ero tarkoittaa, että Britannian kansalaisten oikeus tulla maahan työnteon tarkoituksessa loppuu eropäivän jälkeen. Yritystoimintaan liittyvään maahantuloon sovelletaan eropäivän jälkeen Suomen ulkomaalaislakia.

 • Rahoituspalvelut

  Rahoituspalvelutoimijoiden kannattaa varautua sopimuksettomaan eroon ja tunnistaa sen seuraukset omalle toiminnalleen.

 • Julkiset hankinnat

  Britannian sopimukseton ero tarkoittaa, että EU-maiden yritysten oikeus osallistua Britannian julkisiin hankintoihin EU-lainsäädännön mukaisin ehdoin päättyy.

 • Henkisen omaisuuden suoja

  Britannian sopimuksettomalla erolla on vaikutuksia EU-tavaramerkkeihin, yhteisömalleihin ja tekijänoikeuksiin.

 • Verotus

  Yritysten on huomioitava Britannian eron vaikutukset verotukseen.

 • Henkilötietojen siirto

  Yritysten tulee varautua siihen, että EU:sta peräisin olevia henkilötietoja ei saa siirtää Britanniaan automaattisesti. Siirto on mahdollista vain EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 5 luvun mukaisin keinoin.

 • Kuluttajasuoja

  Kilpailu- ja kuluttajavirasto on laatinut yhteistyössä Euroopan kuluttajakeskuksen kanssa tietopaketin, joka käsittelee kuluttajan oikeuksia etenkin sopimuksettomassa brexitissä. Sopimukseton brexit vaikuttaisi monin tavoin etenkin matkustamiseen ja verkko-ostamiseen liittyviin kuluttajien oikeuksiin. Tietopaketissa kerrotaan myös, mitkä tahot auttavat kuluttajaa kuluttajan oikeuksiin liittyvissä brexit-aiheissa.

 • Liikenne

  Lisätietoa sopimuksettoman eron vaikutuksista tieliikenne-, ilmailu- ja merenkulkualan toimijoille:

 • EU:n vapaakauppasopimukset

  Sopimuksettoman eron myötä Britannia ei ole enää EU:n vapaakauppasopimusten osapuoli. Britanniassa sijaitsevat yritykset tai siellä valmistetut tuotteet tai palvelut eivät saa EU:n vapaakauppasopimusten etuja, eikä Britanniassa tuotettua sisältöä lasketa EU-sisällöksi, jos sitä käytetään osana EU-tuotteita. Britanniassa tuotettu sisältö (esim. komponentti) ei siten saa enää EU-alkuperää.