Sopimuksettoman eron vaikutukset yrityksiin

On mahdollista, että Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta. Britannian sopimukseton EU-ero vaikuttaisi kaikkiin yrityksiin, jotka muun muassa:

  • harjoittavat vienti-, tuonti- tai investointitoimintaa Britannian kanssa tai
  • käyttävät valmistuksessaan Britanniassa tuotettua sisältöä, kuten raaka-aineita tai palveluja ml. pilvipalvelut.

Britanniasta tulisi sopimuksettoman eron myötä tavanomainen kolmasmaa, jonka kanssa EU:lla ei olisi yhteistyösopimuksia tai –järjestelyjä, pois lukien EU:n ja Britannian muutamilla valituilla aloilla tekemät yksipuoliset toimet, jotka olisivat väliaikaisia. Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti, että tavaroiden, palveluiden, pääomien ja henkilöiden vapaa liikkuvuus lakkaa.

Yksittäiselle yritykselle koituvat muutokset riippuvat mm. yrityksen toimialasta, sijaintipaikasta tai roolista tuotantoketjussa. Alla on koottuna esimerkkejä niistä muutoksista, joita seuraisi Britannian sopimuksettomasta EU-erosta. Tarkempaa ala- ja tuotekohtaista tietoa saa muun muassa Euroopan komission sekä Britannian hallituksen sivuilta.