Ministeriöiden brexit-asiantuntijat

Ministeriöiden brexit-asiantuntijat vastaavat hallinnonalansa brexit-kysymyksiin tai ohjaavat kysymykset eteenpäin oikeille tahoille

Valtioneuvoston kanslia

Johannes Leppo, lainsäädäntöneuvos, p. 050 592 8278, etunimi.sukunimi@vnk.fi
(brexit-neuvotteluprosessi ja valtionhallinnon brexit-koordinaatio)

Silja Pasanen, EU-erityisasiantuntija, p. 050 501 7454, etunimi.sukunimi@vnk.fi
(brexit-neuvotteluprosessi ja valtionhallinnon brexit-koordinaatio)

Sisäministeriö

Jarmo Tiukkanen, johtava asiantuntija, p. 050 396 0152, jarmo.tiukkanen@intermin.fi
(kansalaisten oleskeluoikeudet)

Tapio Puurunen, johtava asiantuntija, p. 050 456 0408, tapio.puurunen@intermin.fi
(poliisi-, pelastus- ja rajavartiotoimi)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Henrik Ruso, EU-koordinaattori, p. 0295 330 161, henrik.ruso@minedu.fi
(opiskelu, ammattipätevyydet, tekijänoikeudet)

Ulkoministeriö

Terhi Bunders, lähetystöneuvos, p. 050 329 8291, terhi.bunders@formin.fi
(yleinen brexit-koordinaatio, turvallisuusyhteistyö, viisumit, konsuliasiat)

Kristiina Kauppinen, vastuuvirkamies brexit/kauppapolitiikka p. 050 438 2422, kristiina.kauppinen@formin.fi
(EU:n kauppapolitiikka, kaksoiskäyttötuotteiden vientivalvonta)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Reetta Honkanen, erityisasiantuntija, p. 0295 163 048, etunimi.sukunimi@stm.fi
(lääkkeet, lääkinnälliset laitteet, sosiaaliturva)

Ympäristöministeriö

Liisi Klobut, kansainvälisten asiain neuvos, p. 0295 250 131, liisi.klobut@ym.fi
(ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu)

Karoliina Anttonen, hallitussihteeri, p. 0295 250 065, karoliina.anttonen@ym.fi
(ilmastopolitiikka, päästökauppa, Pariisin ilmastosopimus, taakanjako)

Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, hallitusneuvos, p. 0295 140 412, jouko.tuloisela@defmin.fi
(puolustusmateriaalialan yhteistyö, puolustustarvikkeiden vientivalvonta)

Tuomas Koskenniemi, erityisasiantuntija, p. 0295 140 058, tuomas.koskenniemi@defmin.fi
(puolustushallinnon brexit-koordinaatio)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, liikenneneuvos, p. 040 829 8132, risto.saari@lvm.fi
(lentoliikenne)

Maaria Mäntyniemi, neuvotteleva virkamies, p. 050 444 0922, maaria.mantyniemi@lvm.fi
(liikenne, viestintäpalvelut, mm. verkkovierailu)

Oikeusministeriö

Katja Arenmaa, EU-erityisasiantuntija, p. 0295 150 504, katja.arenmaa@om.fi
(oikeusalan yhteistyö, henkilötietojen siirto, vaalit)

Valtiovarainministeriö

Martti Salmi, finanssineuvos, p. 0400 510 304, martti.salmi@vm.fi 
(rahoituspalvelut, EU:n budjetti, tulliasiat, veroasiat)

Maa- ja metsätalousministeriö

Ahti Hirvonen, yksikön päällikkö, p. 0295 162 337, ahti.hirvonen@mmm.fi
(maatalous)

Heikki Lehtinen, neuvotteleva virkamies, p. 0295 162 433, heikki.lehtinen@mmm.fi
(kalastus)

Ritva Ruuskanen, hallitusneuvos, p. 0295 162 291, ritva.ruuskanen@mmm.fi
(elävät eläimet ml. lemmikkieläimet, eläimistä saatavat elintarvikkeet ja muut tuotteet, kasvit ja kasvituotteet)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Liisa Heinonen, hallitusneuvos, p. 050 396 0605, liisa.heinonen@tem.fi (työelämäoikeudet)

Isabella Paju, erityisasiantuntija, p. 050 310 5326, isabella.paju@tem.fi
(sisämarkkinat, tavarat ja palvelut)

Johanna Rihto-Kekkonen, neuvotteleva virkamies, p. 0295 047 121, johanna.rihto-kekkonen@tem.fi
(sisämarkkinat, kilpailu, yleiset markkinoiden toimintaan liittyvät kysymykset)

Maija Heikkilä, asiantuntija, p. 050 350 0278, maija.heikkila@tem.fi
(teollisuuspolitiikka)