Eriarvoistuminen professori Juho Saaren selvitystyön kohteena

30.1.2019 14.15
Toimi-hanke
Selvityshenkilö Juho Saaren raportin julkistustilaisuus 30. tammikuuta

Professori, dekaani Juho Saari tarkastelee Toimi-hankkeen selvityshenkilönä eriarvoistumisen ja huono-osaisuuden vähentämistä osana Sosiaaliturva 2030 -työtä. Professori Saari johti pääministerin asettamaa Eriarvoisuus-työryhmää, joka julkaisi raporttinsa keväällä 2018. Nyt pohdinta jatkuu selvityshenkilötyössä.

Selvityshenkilön raportti