Toimi-hankkeen työ päätökseen
Sosiaaliturvan uudistamiselle sovittu yhteiset peruspilarit

25.2.2019 10.30
Toimi-hanke VNK
Sosiaaliturva 2030 -logo
Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushankkeen tehtävänä on tukea poliittisia toimijoita ja vaaleihin valmistautuvia puolueita näkemysten muodostamisessa. Loppukooste on nyt valmis. Yksi tärkeä löydös on työtapa, jota hyödynnetään jatkossakin isojen uudistusten valmistelussa: Työskentely parlamentaarista ja poikkihallinnollista. Mukana asiantuntijat, puolueiden edustajat, työmarkkina-, yrittäjä- sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajat.

Eriarvoistuminen professori Juho Saaren selvitystyön kohteena

30.1.2019 14.15
Toimi-hanke
Selvityshenkilö Juho Saaren raportin julkistustilaisuus 30. tammikuuta

Professori, dekaani Juho Saari tarkastelee Toimi-hankkeen selvityshenkilönä eriarvoistumisen ja huono-osaisuuden vähentämistä osana Sosiaaliturva 2030 -työtä. Professori Saari johti pääministerin asettamaa Eriarvoisuus-työryhmää, joka julkaisi raporttinsa keväällä 2018. Nyt pohdinta jatkuu selvityshenkilötyössä.

Selvityshenkilön raportti


Selvityshenkilö Leena Ilmola: Teollista tuotantoa vai joustavaa ihmisten auttamista?

30.1.2019 12.30
Toimi-hanke
Tulevaisuustutkija Leena Ilmola esittelemässä selvityksensä tuloksia 19. kesäkuuta 2018.
Hyvän elämän työpajat nostivat esille odotuksia, jotka poikkeavat siitä, miten nykyistä perusturvajärjestelmää ohjataan.

Voisiko Suomi oppia muiden maiden sosiaaliturvauudistuksista?

24.1.2019 17.15
Toimi-hanke
Sosiaaliturva 2030 -valmisteluun saatiin lisää kansainvälistä näkökulmaa, kun professorit Jon Kvist ja Thomas Bredgaard avasivat Tanskassa tehtyjä uudistuksia. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Tita-hankkeen kanssa. Tammikuussa kuulimme lisää myös Ison-Briannian, Saksan ja Alankomaiden malleista.

Työllisyys- ja sosiaalipalvelut sekä -etuudet toimimaan yhdessä

25.1.2019 7.30
Toimi-hanke
Sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa on toistuvasti noussut esiin kysymyksiä sosiaali- ja työllisyyspalvelujen ja -etuuksien yhteentoimivuudesta. Näihin kysymyksiin haetaan ratkaisuja kaksivaiheisessa Esteistä ratkaisuihin -prosessissa, jonka puheenjohtajina toimivat kansanedustajat Tarja Filatov ja Arto Satonen.