Mitä hallituksen vuoteen 2018 kuului? - hallituksen vuosikertomus eduskunnalle

Valtioneuvoston viestintäosasto 25.4.2019 12.25
Tiedote 212/2019

Valtioneuvosto antoi 25. huhtikuuta eduskunnalle hallituksen toimintaa ja valtiontalouden hoitoa vuonna 2018 käsittelevän vuosikertomuksen

Vuosittain laadittava kertomus on tuhti tietopaketti hallituspolitiikan toteuttamisesta, julkisesta taloudesta ja ministeriöiden toiminnasta. Nyt eduskunnalle annettu kertomus keskittyy erityisesti vuoteen 2018 ja vaalikauden loppuun, mutta antaa myös kokonaiskuvaa siitä, mitä hallituskaudella saavutettiin.

Vuosikertomus sisältää selvityksen hallituksen keskeisten politiikkakokonaisuuksien etenemisestä ja julkisen talouden hoidosta sekä kuvauksen ministeriöiden toiminnan tuloksellisuudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Kokonaisuuteen kuuluu myös valtion tilinpäätös ja selvitys valtion yhtiöomistuksesta. Kertomuksessa tehdään myös selkoa niistä toimenpiteistä, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan lausumisen ja kannanottojen johdosta. Uutena osa-alueena vuosikertomuksessa on muun muassa katsaus lainvalmisteluun.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 sekä hallituksen vuosikertomuksen päätoimittaja Elina Normo, p. 040 765 7887, valtioneuvoston kanslia