Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikön virkaa haki 11 henkilöä

Valtioneuvoston viestintäosasto 6.11.2017 17.30
Tiedote 505/2017

Valtioneuvoston kansliassa avoinna olleeseen omistajaohjausosaston osastopäällikön virkaan tuli määräaikaan mennessä 11 hakemusta. Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Omistajaohjausosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkaan hakivat seuraavat henkilöt:

  • Halla, Ilona
  • Kallio, Hannu
  • Knuutinen, Jyrki
  • Känkänen, Janne
  • Leino, Hannu
  • Linnarinne, Harry
  • Mustalammi, Markku
  • Niemelä, Mika
  • Ohtola, Jukka
  • Suutarinen, Kari

Lisäksi yksi hakija ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Omistajaohjausosaston tehtävänä on valtion yleisen omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen valmistelu ja täytäntöönpano, ministeriön alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus sekä eri ministeriöiden omistajaohjauksen käytäntöjen yhteensovittaminen ja ministeriöiden välisen yhteistyön koordinointi. Osastopäällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. 

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 300