Sosiaaliturvan ilmiöitä ja käsitteitä

Sosiaaliturvan uudistusta valmistellaan ilmiölähtöisesti. Valmistelun pohjaksi on tunnistettu sosiaaliturvaan liittyviä ilmiöitä, jotka on määritelty uudistustyön näkökulmasta. Tiedon syventämiseksi sosiaaliturvan ilmiöiden ja käsitteiden määritelmiä on täydennetty visualisoinnein sekä kirjallisuus- ja tilastolinkein. Käsitteiden määritteet ovat yhteistä tietoperustaa uudistuksen valmistelun pohjaksi. Tietovarantoa kartutetaan valmistelun edetessä.

Arvot ja ihmiskäsitys
Asumisen merkitykset
Elämisen edellytykset
Kannustavuus
Kestävyys
Oikeudenmukaisuus
Osaamisturva
Perustulo ja negatiivinen tulovero
Resilienssi voimavarana
Tulorekisteri
Työn uudet ulottuvuudet

Ilmiökartta

Ilmiökartta tarkastelee uudistuksen kannalta keskeisiä ilmiöitä ja pohjustaa TOIMI-hankkeen työskentelyä.

Video: Toimi-hankkeen keskeiset sisällöt