Arvot ja ihmiskäsitys

Keskeisiä hyvän yhteiskunnan arvoja ovat vapaus, demokratia, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu. Voidaan määritellä, että hyvinvointivaltion tavoitteena on tarjota jokaiselle yhteiskunnan jäsenelle mahdollisimman hyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset olosuhteet ja mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä. 

Suomalaisen yhteiskunnan arvovalintana olemme perustaneet ratkaisujamme hyvinvointivaltion malliin. Hyvinvointivaltio tasapainottaa vahvojen ja heikkojen asemaa ja kaventaa hyvinvointieroja. Hyvä yhteiskunta ottaa huomioon myös yhteisen edun, joka on myös yksilön hyvän ja menestyksen välttämätön edellytys. Toteuttamalla yhteistä etua toteutetaan myös yksilöiden parasta. Suomen perustuslain mukaan jokaiselle kuuluu oikeus perustoimeentuloon työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana. Tästä huolehditaan sosiaaliturvajärjestelmällä.

Työelämän ja yhteiskunnan muutosten myötä sosiaaliturvajärjestelmän arvojen toteutumista on tarpeen arvioida.

Ilmiön kuvaus tulostettavana A4 tietoruutuna

Kirjallisuutta

Yhteiset vai ostetut?
Ahola,P, Arajärvi, P. & Kananoja, A.(toim.) 2010. Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina. Kaleva Sorsa –säätiö 5/2010

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet
Hiilamo, H. & al 2012. Suomen sosiaaliturvan kehitys esimerkkien ja tilastojen valossa. Kela.

Neljä osallistavan sosiaaliturvan mallia
Hiilamo, H. & al 2017. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18:2017.

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?
Muuri, A. 2008.  Tutkimus suomalaisten mielipiteistä ja kokemuksista sosiaalipalveluista sekä niiden suhteesta legitimiteettiin.  Stakes.

Sosiaaliturvariippuvuus. Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa
Saari (toim) 2017. Tampereen yliopisto