Arvot ja ihmiskäsitys

Keskeisiä hyvän yhteiskunnan arvoja ovat vapaus, demokratia, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu. Voidaan määritellä, että hyvinvointivaltion tavoitteena on tarjota jokaiselle yhteiskunnan jäsenelle mahdollisimman hyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset olosuhteet ja mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä. 

Suomalaisen yhteiskunnan arvovalintana olemme perustaneet ratkaisujamme hyvinvointivaltion malliin. Hyvinvointivaltio tasapainottaa vahvojen ja heikkojen asemaa ja kaventaa hyvinvointieroja. Hyvä yhteiskunta ottaa huomioon myös yhteisen edun, joka on myös yksilön hyvän ja menestyksen välttämätön edellytys. Toteuttamalla yhteistä etua toteutetaan myös yksilöiden parasta. Suomen perustuslain mukaan jokaiselle kuuluu oikeus perustoimeentuloon työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana. Tästä huolehditaan sosiaaliturvajärjestelmällä.

Työelämän ja yhteiskunnan muutosten myötä sosiaaliturvajärjestelmän arvojen toteutumista on tarpeen arvioida.

Ilmiön kuvaus tulostettavana A4 tietoruutuna