Resilienssi voimavarana

Resilienssiä edellytetään sekä yksilöiltä, organisaatioilta ja koko yhteiskunnalta. Resilienssivalmiuksina voidaan pitää riskiin varautumista, omatoimista organisointia ja kykyä oppimiseen ja sopeutumiseen, johon puolestaan liittyy ennakoinnin ulottuvuus.

Työelämän muutokset korostavat joustavan ja uusiutuvan osaamisen tarvetta. Työtehtävien muuttuessa nopeasti oppiminen on jatkuvaa.

Koulutus on merkittävä selviytymistä selittävä tekijä elämänkulussa, ja koulutuksella on selkeä yhteys terveyteen ja hyvinvointiin. Koulutustasolla on suuri vaikutus työllisyysasteisiin ja työurien pituuteen. Pelkästään perusasteen suorittaneiden osuus 25–34-vuotiaista on kohonnut 2005–2015.

Ilmiön kuvaus tulostettavana A4 tietoruutuna

Keskeisten muutosten kuvaajia