Sosiaaliturva 2030 -vaihtoehdot

20.12.2018

Toimi-hanke on valmistellut keskenään erilaisia, sisäisesti johdonmukaisia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot esittävät pitkän aikavälin tavoitteisiin tähtääviä perusvalintoja ja -linjauksia uudistuksen tueksi. Vaihtoehdoissa esitetään korostetusti perusvalintoja ja niiden varaan rakentuvaa järjestelmää, käsittelemättä erikseen kaikkia yksittäisiä etuuksia tai edunsaajaryhmiä. Etuustasojen määrittely on osa hallituskausittaista päätöksentekoa.

Vaihtoehtojen valmistelu on avointa, vaihtoehtojen aiemmat versiot löytyvät verkkosivun valikosta. Vaihtoehtoja muokataan työn edetessä.

 

Kommentoi Sosiaaliturva 2030 -vaihtoehtoja:
Palautelomake

Sosiaaliturvan uudistamisen peruspilarit