Sosiaaliturva 2030 -vaihtoehdot

Alla oleva vaihtoehtokartta sisältää alustavat sosiaaliturvan hahmotelmat. Eri tavoin profiloiduilla luonnoksilla selkeytetään perusvalintoja ja -olettamuksia, eikä niiden oleteta toteutuvan esitetyssä muodossa.

Tutustu vaihtoehtoihin palloja klikkaamalla!