Toimitettua-kirjoitussarja

Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushankkeen kirjoitussarjassa hankkeen ohjausryhmän jäsenet tarkastelevat sosiaaliturvan ja hyvinvoinnin teemoja eri näkökulmista.

Sosiaaliturvassa kohdataan yhä moninaisempia elämän ja arjen tilanteita

Olennaista tulee jatkossa olemaan etuuksien ja palveluiden parempi yhteen sovittaminen, osaamisen päivittäminen ja sujuvat polut työelämään.

Oppiminen kannattaa aina!

Tulevaisuuden rakentamisessa Suomen menestystekijöitä ovat osaaminen, luovuus, osallisuus ja osallistuminen.

Osaamisesta turvaa työn murroksessa

Työn murros edellyttää uudenlaista osaamista ja haastaa nykyisen sosiaaliturvajärjestelmämme.

Tuumista Toimiin!

Mitä hyvinvointi tarkoittaa? Mikä kannustaa? Tulevan vuoden aikana kutsumme suomalaisia kertomaan omia näkemyksiään asiasta.