Toimitettua-kirjoitussarja

Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushankkeen kirjoitussarjassa hankkeen ohjausryhmän jäsenet tarkastelevat sosiaaliturvan ja hyvinvoinnin teemoja eri näkökulmista.

Tuumista Toimiin!

Paula Lehtomäki Julkaisupäivä 19.2.2018 14.45 Blogit

Suomessa on maailman paras hallinto ja Suomi on maailman kolmanneksi tasa-arvoisin maa. Muun muassa nämä kansainväliset arviot nousivat esiin, kun Tilastokeskus kokosi itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi listan, missä kaikessa Suomi on maailman paras – tai ainakin lähes. Saavutukset ovat upeita ja ne ovat määrätietoisen ja pitkäjänteisen työn tuloksia.

Suomessa on laaja yhteisymmärrys siitä, että hyvinvointi kuuluu kaikille. Siksi satsaamme sen hedelmien jakamiseen paljon. Onnistumisista huolimatta huoli kuitenkin kasvaa. Osa nuorista jää koulutus- ja työelämäputken ulkopuolelle. Osa työttömistä ei pääse työn syrjään takaisin kiinni. Pienipalkkaiseen työhön ei rahalla laskien kannata aina tarttuakaan. Uusi alustatalous meinaa jäädä järjestelmän ulkopuolelle.

Pala palalta rakennettu ja suurin satsauksin aikaansaatu järjestelmä rapisee reunoistaan. Onko perustakaan kunnossa? Ja ennen kaikkea: vastaako se niihin tarpeisiin, joita voimme nähdä 2030-luvulla? Onko se paras siihen muutokseen, jonka näemme ympärillämme nyt? Kenen näkökulmasta kokonaisuutta katsotaan – ihmisen vai järjestelmän?

Näitä kysymyksiä pohditaan nyt perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistusta valmistelevassa hankkeessa, tuttavallisemmin Toimi-hankkeessa. Emme ole viilaamassa nykyjärjestelmää, emmekä varsinkaan sen osia. Mietimme sitä, millainen järjestelmä tulisi luoda, jos se tehtäisiin puhtaalle pöydälle. Mihin tarpeisiin sen tulee vastata, kun otamme huomioon esimerkiksi sen, miten työelämän ennakoidaan muuttuvan tulevan vuosikymmenen aikana?

Yritämme katsoa näitä kysymyksiä yksittäisen ihmisen näkökulmasta. Mitä hyvinvointi tarkoittaa? Mikä kannustaa? Mitä odotamme yhteiskunnalta, ja mitä olemme itse siihen valmiita tekemään?

Tulevan vuoden aikana kutsumme suomalaisia kertomaan omia näkemyksiään asiasta. Tieto ja muu materiaali ovat laajasti saatavilla netissä, ja järjestämme myös suoria keskustelutilaisuuksia eri puolilla maata. Jos sinulla siis on tuuma, tuo se Toimiin!

Tavoitteena on laaja yhteiskunnallinen keskustelu perusturvan ja toimeliaisuuden tulevaisuudesta. Tarkoituksena on tuottaa myös vaihtoehtoisia malleja, joiden avulla kokonaisuuden uudistaminen voi edetä tulevina vuosina. Tärkeää on yhdessä keskustellen nähdä, ettei saavutettu hyvinvointi ja vauraus takaa huippuasemaamme myös tulevaisuudessa. Yhteinen menestyksemme on syntynyt kovan ja määrätietoisen työn tuloksena, ja vain ponnistelulla se voi säilyä.

Uudistamme, jotta voimme säilyttää sen mikä on tärkeää: että kaikki pysyvät mukana, että jokaisesta huolehditaan. Vaaleissa päätetään – Toimissa tuumitaan. Tervetuloa mukaan!