Sosiaaliturva 2030 -vaihtoehdot 

3.10.2018 (päivitetty 2.11.2018)

Vaihtoehtojen keskeisiä piirteitä on täydennetty. Vaihtoehdot ovat luonnosvaiheessa, niitä muokataan työn edetessä. Aiemmat versiot ja laajemmat kuvaukset sisältäen lähtöoletukset yhteiskunnan tilasta ja ihmisen roolista ovat sivuston navigaatiossa kohdassa vaihtoehdot kesäkuu 2018.
Vaihtoehdot kesäkuu 2018

Perusturvan ja toimeliaisuuden Toimi-hankkeessa selkeytetään näkemyksiä Sosiaaliturva 2030 -ratkaisuista seuraavan hallituksen päätöksenteon ja työn tueksi. 

Vaihtoehtojen alustavat hahmot perustuvat hankkeen seurantaryhmän 24.5.2018 tekemiin linjauksiin vaihtoehtokartan pohjalta. 
Vaihtoehtokartta

Vaihtoehtojen tavoitteet ja lähtökohdat

 • Tavoitteena vaiheittain toteutettava kokonaisuudistus – ei yksittäisten kysymysten hienosäätöä
 • Hyödynnetään digitalisoitiin ja tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet
 • Huomioidaan julkisen talouden kestävyys heikkenevän huoltosuhteen Suomessa

Vaihtoehtojen yhteisesti tavoitellut ominaisuudet

 • Rakennetaan selkeämpi järjestelmä ja kootaan etuuksia laajemmiksi kokonaisuuksiksi.
 • Siirrytään rankaisevasta, leikkaavasta linjasta palkitsevaan ja positiiviseen.

Kommentoi Sosiaaliturva 2030 -vaihtoehtoja:
Palautelomake

 

Miten nämä vaihtoehdot muuttaisivat sosiaaliturvaa?

Vaihtoehtojen keskeiset piirteet ja keskinäiset erot/luonnos:

Perheen roolia ja yksinkertaistamista painottava Takuuturva

 • Kokoaa nykyetuudet isommiksi kokonaisuuksiksi
 • Yksinkertainen järjestelmä ei voi reagoida yksilökohtaisesti; yksilöllisyyttä lisätään palveluilla
 • Lisääntyvä perheen sisäinen vastuu
 • Kohdistaa tukea pienituloisille; turvaa välttämättömän

Työllistymistä ja osaamista palveluilla vahvistava sosiaaliturva

 • Työllistymiseen tähdätään kaikilla osa-alueilla
 • Vaikuttavaksi tunnistetut palvelut keskiöön sekä työllistymisessä että osaamisessa
 • Välttämättömän turvan lisäksi palveluihin osallistumista edellyttävä täydennys
 • Asumisen tukeminen: enimmäisasumismenot yhtenäistetään työssäkäyntialueittain

Osallistumiseen kannustava yksilöllinen sosiaaliturva

 • Vastikkeeton matalan tason tuki (~350€), joka ei riipu tuloista; tulojen kasvaessa verotus leikkaa
 • Lisäystä turvaan saa yhteiskunnallista arvonlisää tuottavasta osallistumisesta, jonka ei tarvitse olla työtä tai opiskelua
 • Tuki on yksilökohtainen
 • Omaehtoinen pysyttäytyminen matalan tason tuella voi kertoa syrjäytymisen riskistä; palveluja räätälöidään tälle ryhmälle houkuttavaksi (ilman velvoitteita)
 • Asumisen tuki leikkautuu tulojen kasvaessa

Kuva on viitteellinen hahmotus etuuksien keskinäisistä suuruusluokista ja siitä, miten nykyjärjestelmän etuuksia voitaisiin koostaa laajemmiksi kokonaisuuksiksi.