Selvityshenkilö Leena Ilmola: Tulevaisuuden hyvä elämä ihmisten itsensä kuvaamana


Tulevaisuustutkija Leena Ilmola esittelemässä selvityksensä tuloksia 19. kesäkuuta 2018.

Tulevaisuustutkija Leena Ilmola on selvitystyössään vastannut keskeiseen kysymykseen tulevaisuuden hyvinvoinnin tarpeista. Ilmola laati fokusryhmätyöhön perustuvan systeemianalyysin siitä, mitä ihmiset pitävät tärkeänä yksilön ja yhteiskunnan suhteessa tulevaisuudessa. Työn tuloksia esiteltiin myös verkkokirjoitusten sarjana.

Leena Ilmola: Tulevaisuuden hyvä elämä ihmisten itsensä kuvaamana

Selvityshenkilö Leena Ilmolan kirjoitussarja:

Mitä on hyvä elämä suomalaisille

Työelämän murros ja perusturva

Eriarvoistuminen ei vähene – jokainen tarvitsee tukea jossain elämänvaiheessa 

Millainen on hyvän elämän hyvä ympäristö 2030?

Teollista tuotantoa vai joustavaa ihmisten auttamista?