Ennakointi ja tulevaisuustyö

Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti. Tulevaisuuden haasteet ovat moniulotteisia ja keskinäisriippuvia. Elämme maailmassa, jossa päätöksenteossa vaaditaan laajaa ymmärrystä monimutkaisista kokonaisuuksista. Tähän tiedontarpeeseen pyritään vastaamaan tulevaisuuden kehityskulkuja hahmottavalla ennakointityöllä.

Kohti seuraavaa sataa -tilaisuudet

Kohti seuraavaa sataa -tilaisuudet

Kohti seuraavaa sataa -tilaisuudet ovat osa valtioneuvoston yhteistä tulevaisuustyötä. Tapahtumien antia hyödynnetään hallituksen tulevaisuusselonteossa, valtioneuvoston ja ministeriöiden tulevaisuustyössä sekä Suomen EU-politiikan valmistelussa.

Kohti seuraavaa sataa -tilaisuudet

Lisätietoja

Kaisa Oksanen, erityisasiantuntija 
Valtioneuvoston kanslia, Politiikka-analyysiyksikkö 0295160430