Tulevaisuustyö ja ennakointi

Ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja teknologinen kehitys muuttavat Suomea ja sen tulevaisuuden näkymiä. Myös monet muut yhteiskunnalliset, teknologiset, taloudelliset, ympäristölliset ja poliittiset muutokset vaikuttavat toimintaympäristöömme. 

Suomen on varauduttava tulevaisuuteen ja sen tuomaan epävarmuuteen. Valtioneuvoston tulevaisuus- ja ennakointityö luo yhteistä ymmärrystä muutoksista päätöksenteon tueksi. Keskeistä valtioneuvoston tulevaisuustyölle ovat yhteistyö ja laaja osallistaminen.

Ennakointi ei ole tulevaisuuden ennustamista. Ennakointityössä hahmotetaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia sekä haasteita.

Ajankohtaista

OECD:n raportti: Suomella on paljon mahdollisuuksia kehittää valtion ennakoivaa ohjausta

15.6.2022 10.04
VM
OECD:n valtiovarainministeriön ja Euroopan komission kanssa yhteistyössä tehty raportti Suomen valtion ennakoivan ohjauksen kehittämisestä on julkaistu 15. kesäkuuta. Raportin mukaan Suomessa ennakoiva ohjaus toimii hyvin, mutta myös kehittämiskohteita löytyy.

Kulttuurin tulevaisuustyöryhmä: Kulttuurin aika on nyt

14.6.2022 11.08
OKM
Kulttuurialan tulevaisuutta selvittänyt työryhmä luovutti ehdotuksensa ministeri Petri Honkoselle 14. kesäkuuta.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon tulevaisuusdialogeille Suomen dialogiteko 2021 –tunnustus

11.5.2022 16.42
VNK
Erätauko-säätiö myönsi 11.5.2022 valtioneuvoston tulevaisuusselonteon osana järjestetylle Tulevaisuusdialogit-kokonaisuudelle Suomen dialogiteko 2021- tunnustuksen demokratian vahvistamisesta.

Ennakointiluotsi-kolumnit

Ennakointiluotsin jäsenet ja sihteeristö kirjoittavat ennakoinnin ajankohtaisista aiheista ja tuovat näkökulmia tulevaisuuskeskusteluun.

Yhteystiedot

Jaana Tapanainen-Thiess, johtava asiantuntija, tulevaisuusselonteon pääsihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160593