Tulevaisuustyö ja ennakointi

Ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja teknologinen kehitys muuttavat Suomea ja sen tulevaisuuden näkymiä. Myös monet muut yhteiskunnalliset, teknologiset, taloudelliset, ympäristölliset ja poliittiset muutokset vaikuttavat toimintaympäristöömme. 

Suomen on varauduttava tulevaisuuteen ja sen tuomaan epävarmuuteen. Valtioneuvoston tulevaisuus- ja ennakointityö luo yhteistä ymmärrystä muutoksista päätöksenteon tueksi. Keskeistä valtioneuvoston tulevaisuustyölle ovat yhteistyö ja laaja osallistaminen.

Ennakointi ei ole tulevaisuuden ennustamista. Ennakointityössä hahmotetaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia sekä haasteita.

Ajankohtaista

Kansliapäälliköt kirittävät vihreää siirtymää ja talouskasvua vauhdittavia uudistuksia, oikeudenmukaisuudesta huolehdittava keinovalikoimassa

6.2.2023 9.00
VNK
Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat laatineet yhteistä virkanäkemystä Suomen seuraavien kahden vaalikauden avainkysymyksistä. Raportissa pyritään nostamaan katse ajankohtaisista teemoista pidemmän aikavälin kysymyksiin. Maanantaina 6. helmikuuta julkistettu Mahdollisuudet Suomelle -asiakirja tarjoaa tietopohjaa kevään vaalikeskusteluihin ja hallitusohjelman valmisteluun.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko luo näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen

19.1.2023 13.54
VNK
Valtioneuvoston torstaina 19. tammikuuta hyväksymä tulevaisuusselonteko rakentaa yhteistä ymmärrystä seuraavien sukupolvien Suomesta. Tulevaisuusselonteon systemaattinen tulevaisuuden pohdinta luo pohjaa ennakoivalle hallinnolle.

Raportti: Ennakointi vahvemmin osaksi lainvalmistelua

22.11.2022 9.32
VN TEAS valtioneuvoston kanslia
Ennakoinnin ja tulevien sukupolvien huomioimisen tulisi olla vahvemmin osa suomalaista lainvalmistelua. Näin todetaan valtioneuvoston tulevaisuusselonteon toisen osan tueksi tehdyssä tutkimuksessa, joka tarkasteli ennakointitoimintaa sekä tulevien sukupolvien edustamista ja oikeuksia lainvalmistelussa Suomessa ja kansainvälisesti.

Ennakointiluotsi-kolumnit

Ennakointiluotsin jäsenet ja sihteeristö kirjoittavat ennakoinnin ajankohtaisista aiheista ja tuovat näkökulmia tulevaisuuskeskusteluun.

Yhteystiedot

Jaana Tapanainen-Thiess, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160593