Tulevaisuustyö ja ennakointi

Ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja teknologinen kehitys muuttavat Suomea ja sen tulevaisuuden näkymiä. Myös monet muut yhteiskunnalliset, teknologiset, taloudelliset, ympäristölliset ja poliittiset muutokset vaikuttavat toimintaympäristöömme. 

Suomen on varauduttava tulevaisuuteen ja sen tuomaan epävarmuuteen. Valtioneuvoston tulevaisuus- ja ennakointityö luo yhteistä ymmärrystä muutoksista päätöksenteon tueksi. Keskeistä valtioneuvoston tulevaisuustyölle ovat yhteistyö ja laaja osallistaminen.

Ennakointi ei ole tulevaisuuden ennustamista. Ennakointityössä hahmotetaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia sekä haasteita.

Ajankohtaista

Miten Suomea luotsataan epävarmassa kansainvälisessä tilanteessa? Ministeriöiden tulevaisuuskatsaus tarjoaa eväitä päätöksentekijöille

12.9.2022 10.02
LVM MMM OKM OM PLM SM STM TEM UM VM VNK YM
Pitkittynyt koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja kiihtyvä ilmastonmuutos on johtanut Suomen ja koko maailman tilanteeseen, jossa tulevaisuus näyttää varsin epävarmalta. Epävarmassa tilanteessa päätöksenteko on vaikeaa. Suomessa pidetään eduskuntavaalit keväällä 2023, ja uuden hallitusohjelman pitäisi linjata lähivuosien politiikasta.

Selvitys: Kestävä kaupungistuminen edellyttää liikkumisen, asumisen ja rakentamisen päästöjen vähentämistä

6.9.2022 8.40
VN TEAS VNK YM
Kuva: Pasi Markkanen
Suomessa kaupungistuminen jatkuu tulevina vuosikymmeninä, minkä seurauksena erityisesti suurimmille kaupunkiseuduille rakennetaan paljon uutta. Tämä tarjoaa mahdollisuuden kehittää kaupunkien yhdyskuntarakennetta kestävämpään suuntaan, mutta samalla kasvun hallitseminen on haaste kestävyystavoitteille. Näin todetaan 6. syyskuuta julkaistussa valtioneuvostolle laaditussa selvityksessä.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon tulevaisuusdialogeille Suomen dialogiteko 2021 –tunnustus

11.5.2022 16.42
VNK
Erätauko-säätiö myönsi 11.5.2022 valtioneuvoston tulevaisuusselonteon osana järjestetylle Tulevaisuusdialogit-kokonaisuudelle Suomen dialogiteko 2021- tunnustuksen demokratian vahvistamisesta.

Ennakointiluotsi-kolumnit

Ennakointiluotsin jäsenet ja sihteeristö kirjoittavat ennakoinnin ajankohtaisista aiheista ja tuovat näkökulmia tulevaisuuskeskusteluun.

Yhteystiedot

Jaana Tapanainen-Thiess, johtava asiantuntija, tulevaisuusselonteon pääsihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160593