Tulevaisuustyö ja ennakointi

Ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja teknologinen kehitys muuttavat Suomea ja sen tulevaisuuden näkymiä. Myös monet muut yhteiskunnalliset, teknologiset, taloudelliset, ympäristölliset ja poliittiset muutokset vaikuttavat toimintaympäristöömme. 

Suomen on varauduttava tulevaisuuteen ja sen tuomaan epävarmuuteen. Valtioneuvoston tulevaisuus- ja ennakointityö luo yhteistä ymmärrystä muutoksista päätöksenteon tueksi. Keskeistä valtioneuvoston tulevaisuustyölle ovat yhteistyö ja laaja osallistaminen.

Ennakointi ei ole tulevaisuuden ennustamista. Ennakointityössä hahmotetaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia sekä haasteita.

Ajankohtaista

EU:n tulevaisuuskeskustelu käynnissä - opetusministeri Li Andersson keskustelemassa Turussa 18.10.

1.10.2021 11.30
OKM
Eurooppa olemme me.
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ministerit kiertävät syksyn ja talven aikana eri puolilla maata kuuntelemassa suomalaisten ajatuksia ja toiveita Euroopan tulevaisuudesta. Viestit välitetään osaksi EU-tason pohdintaa siitä, millaista Eurooppaa haluamme rakentaa.

Työministeri Haatainen: Nuorten äänen kuuluttava keskustelussa EU:n ja työelämän suunnasta

21.9.2021 15.48
TEM
Nuoria kävelemässä reppu selässä portaita alaspäin
Työministeri Tuula Haatainen kuunteli 20.9.2021 Vantaan toisen asteen opiskelijoiden ajatuksia tulevaisuuden työelämästä. Keskustelussa nousivat esiin nuorten hyvinvointi sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella ja tehdä töitä EU:n alueella. Tilaisuus on osa valtioneuvoston Eurooppa olemme me -ministerikiertuetta.

Euroopan tulevaisuuskonferenssin ensimmäinen täysistunto kokoontuu Strasbourgissa

18.6.2021 14.59
VNK
Euroopan tulevaisuuskonferenssin ensimmäinen täysistunto järjestetään Strasbourgissa 19. kesäkuuta. Järjestäytymisistunnossa käydään keskustelu konferenssin tarkoituksesta ja sitä koskevista odotuksista sekä aikataulusta. Suomen hallitusta kesäkuun täysistunnossa etäyhteydellä edustavat valtiosihteeri Vesa Vuorenkoski ja valtiosihteeri Johanna Sumuvuori. Paikan päällä Strasbourgissa Suomea edustaa myös kansalaisedustaja Ninni Norra.

Ennakointiluotsi-kolumnit

Ennakointiluotsin jäsenet ja sihteeristö kirjoittavat ennakoinnin ajankohtaisista aiheista ja tuovat näkökulmia tulevaisuuskeskusteluun.

Yhteystiedot

Jaana Tapanainen-Thiess, johtava asiantuntija, tulevaisuusselonteon pääsihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160593  


Hanna Ojanen, suunnittelija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160448