Ennakointiluotsi

Ennakointiluotsi on asiantuntijaryhmä, joka tukee valtioneuvoston tulevaisuustyötä sekä kansallisen ennakointiverkoston työtä. Ennakointiluotsin jäseninä on ennakoinnin ja tulevaisuustyön asiantuntijoita, jotka edustavat sekä ennakointitiedon tuottajia että hyödyntäjiä. Asiantuntijaryhmän keskeinen tavoite on kehittää ja vahvistaa tulevaisuustyön kytköksiä päätöksenteon prosesseihin.

Ennakointiluotsi toimii muun muassa valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ja ministeriöiden tulevaisuuskatsausten valmistelutyön neuvonantajana. Ennakointiluotsi tukee myös kansallista ennakoinnin yhteistyötä ja kansallisen ennakoinnin kehittymistä ja tunnettuutta.

Kuva: Mikko Huotari / Visit Finland

Ennakointiluotsi-kolumnit

Ennakointiluotsin jäsenet ja sihteeristö kirjoittavat ennakoinnin ajankohtaisista aiheista ja tuovat näkökulmia tulevaisuuskeskusteluun.