EU:n ennakointiverkosto

Euroopan komission tavoitteena on kehittää ennakointityötä. Komissio pyrkii sisällyttämään ennakoinnin poliittiseen päätöksentekoon ja luomaan edellytyksiä tulevaisuuden muutoksiin varautuneelle ja valmistautuneelle hallinnolle EU:ssa.

Komission tavoitteiden pohjalta on perustettu Euroopan laajuinen ennakointiverkosto (EU Wide Foresight Network), jonka työ alkoi toukokuussa 2021. 

Verkosto kokoaa yhteen osaamista ja ennakointiasiantuntemusta kaikista jäsenmaista ja Euroopan komissiosta. Verkostossa tehdään yhteistyötä Euroopan kannalta keskeisissä tulevaisuuskysymyksissä ja tuetaan ennakointivalmiuksien kehittämistä EU:n ja jäsenvaltioiden hallinnoissa. Tarkoituksena on luoda synergioita kansallisen ja EU-tason ennakointityössä. 

Verkostossa on kaksi tasoa: jäsenmaiden nimetyt tulevaisuusministerit sekä kansallisen tason virkamiesverkosto. Suomea verkostossa edustaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen

Komissio julkaisee vuosittain strategisia ennakointiraportteja. Eduskunnalle on lähetetty syksyllä 2020 Valtioneuvoston selvitys komission ensimmäisestä strategisesta ennakointiraportista, josta eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on juuri antanut lausuntonsa. Strategisesta ennakoinnista tulee myös olennainen osa komission paremman sääntelyn välineistöä, esimerkiksi osa vaikutusten ennakkoarviointeja.

Suomi ennakoinnin edelläkävijä EU:ssa

Suomi kehittää systemaattista ennakoinnin ja tulevaisuustyön hyödyntämistä kansallisessa strategisessa valmistelussa. Hallitusohjelman mukaisesti hallituksen strategista päätöksentekoa tuetaan entistä vahvemmin ennakointi- ja tutkimustiedolla.

Suomi on ennakoinnin edelläkävijä EU:ssa ja ennakointityötä on kehitetty 30 vuoden ajan.
Tulevaisuusvaliokunta on perustettu vuonna 1993, ja samana vuonna on annettu ensimmäinen tulevaisuusselonteko.

Suomen kansallinen ennakointijärjestelmä on malliesimerkki siitä, mihin komissio on parhaillaan pyrkimässä.  

Kuva: Ari-Pekka Darth / Visit Finland