Ministeriöiden yhteinen tulevaisuustyö

Tulevaisuustyötä tehdään useissa eri ministeriöissä. Kaikki ministeriöt ovat mukana ministeriöiden yhteisessä ennakointityöryhmässä, joka koordinoi valtioneuvoston yhteistä ennakointityötä joka toimii ennakointitiedon välittäjänä ja yhteydenpidon foorumina valtioneuvostosssekä toimii hallituksen tulevaisuusselonteon valmistelussa ministeriöiden yhteistyöverkostona Ministeriöiden edustajat osallistavat oman hallinnonalansa ja verkostojensa asiantuntijoita. Tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa valmistetaan ennakointityöryhmän johdolla.

Työryhmä on myös valmistanut kerran vaalikaudessa ministeriökohtaiset tulevaisuuskatsaukset. Katsaukset on suunnattu tuleville hallituksille ja hallitusohjelman valmistelun tueksi. Tulevaisuuskatsauksia on tehty vuodesta 2003 alkaen.

Tämän lisäksi monilla ministeriöillä ja hallinnonaloilla on myös muuta ennakointitoimintaa mm. koulutus- ja työvoimatarpeisiin. Ministeriöiden ennakointityöryhmän työtä koordinoi ja tukee valtioneuvoston kansliaan nimitetty sihteeristö.

Tulevaisuuskatsaukset

Valtioneuvoston kanslia kokoaa yhteen ministeriöiden hallinnonaloja koskevat tulevaisuuskatsaukset.

Tulevaisuuskatsaukset valmistellaan virkamiestyönä ministeriön kansliapäällikön johdolla. Niiden tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä.

Tulevaisuuskatsaukset 2018

Tulevaisuuskatsaukset 2014

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014

Muutostekijäkortit

Globaalin toimintaympäristön muutostekijäkortit esittelevät päättäjille ja kansalaisille tulevaisuuden keskeisiä muutoksia ja epävarmuuksia. Muutostekijäkortit ovat ministeriöiden yhdessä valmistelemia. Korttien päivitys on käynnissä.

Valtioneuvoston muutostekijäkortit 2019

Mahdollisuudet Suomelle -raportti

Mahdollisuudet Suomelle on ministeriöiden kansliapäälliköiden yhteinen virkamiesnäkemys avainkysymyksistä hallituskaudella 2019–2023. Raportti on julkaistu vuonna 2019.

Mahdollisuudet Suomelle