Ministeriöiden yhteinen tulevaisuustyö

Tulevaisuustyötä tehdään useissa eri ministeriöissä. Kaikki ministeriöt ovat mukana ministeriöiden ennakointityöryhmässä, joka

  • koordinoi valtioneuvoston yhteistä ennakointityötä,
  • toimii ennakointitiedon välittäjänä ja yhteydenpidon foorumina valtioneuvostossa ja
  • toimii hallituksen tulevaisuusselonteon valmistelussa ministeriöiden yhteistyöverkostona.

Ministeriöiden edustajat osallistavat oman hallinnonalansa ja verkostojensa asiantuntijoita. Tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa valmistetaan ennakointityöryhmän johdolla.

Lisäksi työryhmä on valmistanut kerran vaalikaudessa ministeriökohtaiset tulevaisuuskatsaukset. Katsaukset valmistellaan virkamiestyönä ministeriön kansliapäällikön johdolla. Ne on suunnattu tuleville hallituksille ja hallitusohjelman valmistelun tueksi. Tulevaisuuskatsauksia on tehty vuodesta 2003 alkaen.

Monilla ministeriöillä ja hallinnonaloilla on myös muuta ennakointitoimintaa mm. koulutus- ja työvoimatarpeisiin. Ministeriöiden ennakointityöryhmän työtä koordinoi ja tukee valtioneuvoston kansliaan nimitetty sihteeristö.

Tulevaisuuskatsaukset 

Tulevaisuuskatsaukset 2022

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaus 2022

Tulevaisuuskatsaukset 2018

Tulevaisuuskatsaukset 2014

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014

Muutostekijäkortit

Globaalin toimintaympäristön muutostekijäkortit esittelevät päättäjille ja kansalaisille tulevaisuuden keskeisiä muutoksia ja epävarmuuksia. Muutostekijäkortit ovat ministeriöiden yhdessä valmistelemia. Korttien päivitys on käynnissä.

Valtioneuvoston muutostekijäkortit 2019

Mahdollisuudet Suomelle -raportti

Mahdollisuudet Suomelle on ministeriöiden kansliapäälliköiden yhteinen virkamiesnäkemys avainkysymyksistä hallituskaudella 2019–2023. Raportti on julkaistu vuonna 2019.

Mahdollisuudet Suomelle