Kansainvälinen politiikka ja ilmastonsuojelu

Tulevaisuusfoorumi Tampereella 9.2.2010

Valtioneuvoston kanslia järjesti yhteistyössä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, Pirkanmaan liitton, Tampereen yliopiston ja Ulkopoliittisen instituutin kanssa ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon teemoja avaavan seminaarin aiheista kansainvälinen politiikka ja ilmastonsuojelu. Foorumissa puhuivat mm. ympäristöministeri Paula Lehtomäki, ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen, vs. maakuntajohtaja Jukka Alasentie, Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli ja UPI:n tutkija Antto Vihma. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Marja Tiura.

Tampereen tulevaisuusfoorumi suuntasi ympäristöministeri Paula Lehtomäen johdolla ilmastonmuutoksen globaaleihin näkymiin pohtimalla mm. mitä tapahtuu Kööpenhaminan ilmastokokouksen jälkeen, mitä maailman ihmiset ajattelevat ilmastosta ja millainen ilmastonmuutos on köyhimpien näkökulmasta. Tilaisuudessa käsiteltiin ilmastoneuvottelujen pohjois-eteläjakoa ja mietittiin, mihin kansainvälinen ilmastopolitiikka on menossa Kööpenhaminan ilmastokokouksen jälkeen.