Teknologiset muutostekijät

Teknologinen murros

Teknologinen kehitys vauhdittaa muutoksia kaikilla elämänalueilla.

Tiedon lähes rajaton hyödyntäminen, automaatio, robotiikka ja tekoäly mullistavat maailmaa samalla tavalla kuin teollinen vallankumous, mutta huomattavasti lyhyemmässä ajassa ja teknologisen murroksen vaikutukset yhteiskuntaan ovat moninkertaiset. Vaikutukset kohdistuvat suhteellisesti ajateltuna hyvinkin lyhyessä ajassa kaikille aloille. Myös ekologisen kestävyyden saavuttamisessa teknologia on avainasemassa. Murros on todellinen, mutta muutoksen vauhti on epävarmaa ja vaihtelee aloittain ja organisaatioittain.

  • Millainen on uusi sektorien välinen tai ihmisen ja koneen välinen työnjako, kun teknologian murros haastaa perinteiset tekemisen rajat ja tavat?
  • Miten kuluttajien arvot ja kuluttajavalinnat muuttuvat, kun otetaan käyttöön uutta teknologiaa?

Digitaalinen kyvykkyys julkisessa hallinnossa

Digitaalinen kyvykkyys julkisessa hallinnossa on murroksen hallinnan ytimessä.

Digitaalisessa toimintakulttuurissa asiat hoituvat yhä useammin sähköisesti ja taustalla. 2030-luvulla muutos on sekä mahdollistanut että edellyttänyt asiakaslähtöisten ja poikkihallinnollisten prosessien uudistamista julkisessa hallinnossa. Monin osin julkisen hallinnon työskentely perustuu verkostoihin, avoimuuteen ja ketteryyteen.

 

  • Kyetäänkö Suomessa hyötymään digitalisaatiosta?
  • Osataanko löytää oikeat kumppanit, hyödyntää alustoja, turvata tieto ja muotoilla mahdollistavat säädökset muutokselle?

Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus

Kriittinen infrastruktuuri on yhteiskunnan elämänlanka.

Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus kohtaa suurempia paineita digitalouden ja hyperkytkeytyneen toimintaympäristön kehityksen myötä. Myös rakennettua infrastruktuuria kohtaan syntyy paineita ilmastonmuutoksesta ja korjausvelasta johtuen. Teollinen internet ja robotisaatio ovat yhä merkittävämpi osa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja kriittistä infrastruktuuria. Infrastruktuurit perustuvat älykkäisiin sähköverkkoihin ja itseohjautuviin järjestelmiin. Tekoäly on keskeinen tekijä kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuuksien hallinnassa.

  • Teknologian muutoksen myötä Suomen kriittinen infrastruktuuri tulee ajatella uudelleen.
  • Mitä meidän tulee tulevaisuudessa hallita, omistaa ja osata itse ja missä mittakaavassa? 
  • Miten turvata kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus tekoälyn aikakaudella?