Tulevaisuusselonteko

Hallitus antaa kerran vaalikaudessa eduskunnalle yhteiskunnan pitkän ajan valintoja käsittelevän tulevaisuusselonteon. Kunkin selonteon aihepiiri on rajattu politiikkapäätösten kannalta keskeisiin strategisiin kysymyksiin 10–20 vuoden ajanjaksolla.

Selonteon käsittelyyn osallistuu hallituksen ohella eduskunta, ja se tarjoaa aineksia myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kaksiosainen tulevaisuusselonteko työn murroksesta

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta valmistui 8.6.2017 ja toinen osa Ratkaisuja työn murroksessa 11.10.2018. Selonteon teemana on työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus.

Tulevaisuusselonteko on keskustelunavaus tuleville vuosille ratkaisujen löytämiseksi työn murroksen haasteisiin. Selonteko tuottaa tietoa työn muutoksen merkityksestä ja siitä, miten Suomi voi menestyksekkäästi sopeutua muutokseen.

Tulevaisuusselonteon valmistelussa on hyödynnetty kansallista ennakoinnin toimintatapaa ja kokeiltu uudenlaisia työskentelymuotoja. Tulevaisuusselonteon lisäksi hallitus pyrkii vahvistamaan jatkuvan ennakoinnin hyödyntämistä strategisessa työskentelyssään. Tämä tarkoittaa ennakointia tukevien prosessien luomista ja sellaisten olemassa olevien prosessien vahvistamista, joilla ennakoinnin näkökulmaa tuodaan päätöksentekoon ja valmisteluun.

Yhteystiedot

Jaana Tapanainen-Thiess, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160593  


Kaisa Oksanen, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160430  


Jenni Lahtinen, projektisuunnittelija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160470  

Tutustu myös

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kestävästä kasvusta ja hyvinvoinnista (2013)

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kestävästä kasvusta ja hyvinvoinnista (2013)

Valtioneuvosto hyväksyi lokakuussa 2013 kestävää kasvua ja hyvinvointia käsittelevän tulevaisuusselonteon. Hallitus linjaa selonteossaan niitä edellytyksiä, joilla kestävää kasvua on mahdollista luoda tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Lue lisää

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta 2009

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta 2009

Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan lokakuussa 2009 ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon viitoittamaan tietä kohti vähäpäästöistä Suomea vuonna 2050.

Lue lisää