Tulevaisuusselonteko

Hallitus antaa kerran vaalikaudessa eduskunnalle yhteiskunnan pitkän ajan valintoja käsittelevän tulevaisuusselonteon. Kunkin selonteon aihepiiri on rajattu politiikkapäätösten kannalta keskeisiin strategisiin kysymyksiin 10–20 vuoden ajanjaksolla. Selonteon käsittelyyn osallistuu hallituksen ohella eduskunta, ja se tarjoaa aineksia myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Valtioneuvoston seuraavan tulevaisuusselonteon valmistelu on käynnistynyt keväällä 2020. Selonteon valmistelulle on asetettu ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii pääministeri Sanna Marinin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi. Selonteko annetaan kahdessa osassa dialogisuuden ja osallistamisen edistämiseksi. Ensimmäisessä osassa luodaan kokonaiskuvaa tulevaisuuden toimintaympäristöstä ministeriöiden yhteiseen ja jatkuvaan ennakointityöhön pohjautuvan Seuraavien sukupolvien Suomi-skenaariotyön kautta, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskauden 2021 alussa. Selonteon toisessa osassa valtioneuvosto avaa kohdennetusti jonkin tai jotkut skenaariotyössä esille nousseista ilmiöistä, sekä mahdollisia ratkaisujen suuntia.

50 dialogia Suomen tulevaisuudesta valmistelun tueksi

Valtioneuvoston kanslia järjestää yhteistyössä Erätauko-säätiön kanssa 50 dialogia Suomen tulevaisuudesta osana tulevaisuusselontekotyötä. Keskusteluita järjestetään Erätauko -menetelmällä eri puolilla Suomea etäyhteyden avulla sekä tilanteen salliessa fyysisinä kokoontumisina yhteistyössä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Dialogeihin kutsutaan eri sukupolvia (erityisesti nuoria) ja sukupuolia, eri taustoista tulevia ja erilaista arkea eläviä. Tavoitteena on, että erityisesti he, jotka yleensä eivät syystä tai toisesta osallistu tulevaisuuskeskusteluun, tulevat mukaan pohtimaan Suomen tulevaisuutta. 
 

Tutustu myös

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko työn murroksesta (2018)

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko työn murroksesta (2018)

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta valmistui 8.6.2017 ja toinen osa Ratkaisuja työn murroksessa 11.10.2018.

Tulevaisuusselonteko 2018

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta 2009

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta 2009

Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan lokakuussa 2009 ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon viitoittamaan tietä kohti vähäpäästöistä Suomea vuonna 2050.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta 2009

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kestävästä kasvusta ja hyvinvoinnista (2013)

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kestävästä kasvusta ja hyvinvoinnista (2013)

Valtioneuvosto hyväksyi lokakuussa 2013 kestävää kasvua ja hyvinvointia käsittelevän tulevaisuusselonteon. Hallitus linjaa selonteossaan niitä edellytyksiä, joilla kestävää kasvua on mahdollista luoda tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Tulevaisuusselonteko 2013