Tulevaisuusselonteko

Hallitus antaa kerran vaalikaudessa eduskunnalle yhteiskunnan pitkän ajan valintoja käsittelevän tulevaisuusselonteon. Kunkin selonteon aihepiiri on rajattu politiikkapäätösten kannalta keskeisiin strategisiin kysymyksiin 10–20 vuoden ajanjaksolla.

Selonteon käsittelyyn osallistuu hallituksen ohella eduskunta, ja se tarjoaa aineksia myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tulevaisuusselonteon 1. osa valmistui 2017

Sipilän hallituksen tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta valmistui 8.6.2017. Sen teemana on työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus.

Tulevaisuusselonteko valmistuu kahdessa osassa vuosina 2017 ja 2018. Siinä etsitään vastauksia laajoihin työn tekemisen tulevaisuutta luotaaviin kysymyksiin. Selonteko tuottaa tietoa työn muutoksen merkityksestä ja siitä, miten Suomi voi menestyksekkäästi sopeutua muutokseen. Toisen osan tavoitteena on muodostaa näkemys ratkaisuista, joita tarvitaan, jotta Suomi ja suomalainen työ menestyvät tulevaisuudessa. 

Tulevaisuusselonteon valmistelussa hyödynnetään kansallista ennakoinnin toimintatapaa ja kokeillaan uudenlaisia työskentelymuotoja. Tulevaisuusselonteon lisäksi hallitus pyrkii vahvistamaan jatkuvan ennakoinnin hyödyntämistä strategisessa työskentelyssään. Tämä tarkoittaa ennakointia tukevien prosessien luomista ja sellaisten olemassa olevien prosessien vahvistamista, joilla ennakoinnin näkökulmaa tuodaan päätöksentekoon ja valmisteluun.

Yhteystiedot

Taina Kulmala, neuvotteleva virkamies 
Valtioneuvoston kanslia, Politiikka-analyysiyksikkö 0295160184  


Kaisa Oksanen, erityisasiantuntija 
Valtioneuvoston kanslia, Politiikka-analyysiyksikkö 0295160430  

Tutustu myös

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kestävästä kasvusta ja hyvinvoinnista (2013)

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kestävästä kasvusta ja hyvinvoinnista (2013)

Valtioneuvosto hyväksyi lokakuussa 2013 kestävää kasvua ja hyvinvointia käsittelevän tulevaisuusselonteon. Hallitus linjaa selonteossaan niitä edellytyksiä, joilla kestävää kasvua on mahdollista luoda tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Lue lisää

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta 2009

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta 2009

Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan lokakuussa 2009 ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon viitoittamaan tietä kohti vähäpäästöistä Suomea vuonna 2050.

Lue lisää