Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta

Tulevaisuusselonteko linjaa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikkaa kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä Suomea.

Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan lokakuussa 2009 ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon viitoittamaan tietä kohti vähäpäästöistä Suomea vuonna 2050. Selonteossa asetetaan tavoitteeksi vähentää Suomen ilmastopäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä osana kansainvälistä yhteistyötä.

Selonteon linjaukset evästävät valtioneuvoston työskentelyä tulevilla hallituskausilla. Mukaan ilmastotalkoisiin tarvitaan myös  kunnat, yritykset, järjestöt kuin yksittäiset kansalaisetkin.  Tulevaisuusselonteon toimeenpanoa seurataan osana kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan toimeenpanoa.

Selonteon tiivistelmä muilla kielillä

Lisätietoja