FI SV EN

Statsrådets framtidsredogörelse 2013

Statsrådet godkände onsdagen den 30 oktober 2013 framtidsredogörelsen om hållbar tillväxt och välfärd. I sin redogörelse fastställer regeringen förutsättningarna för att skapa hållbar tillväxt i syfte att trygga välfärden i framtiden.

Statsrådets framtidsredogörelse 2013: Välfärd genom hållbar tillväxt 

Regeringens vision om Finland år 2030

Regeringens vision är att alla i Finland lever ett meningsfullt och värdefullt liv år 2030. Den finländska kompetensen och den ekonomiska tillväxten har skapat en grund för välfärden. Finland har lyckats bygga upp hållbar tillväxt med stöd av sina egna framgångsfaktorer och genom att bära ansvar både i Finland och globalt. Tillväxten har främjat människors välfärd inom ramarna för miljöns bärkraft. Ansvaret vilar både på hela samhället och på grupper och individer.

Redogörelsen lyfter fram framtida utvecklingsvägar

Redogörelsen är inte ett åtgärdsprogram, utan dess uppgift är att lyfta fram faktorer och utvecklingsvägar som möjliggör hållbar tillväxt i framtiden. I stället för mer planering behövs det i högre grad snabba åtgärder och att lära genom att göra. Svaren på problemen kan inte kopieras utifrån. Nya och egna lösningar är därför nycklar till framtidens framgångar för Finland.

Beredningen av redogörelsen leddes av en ministerarbetsgrupp utsedd av regeringen, med representanter från alla regeringspartier. Näringsminister Jan Vapaavuori var ordförande för ministerarbetsgruppen.

Framtidsredogörelsen bereddes med hjälp av nya metoder

I beredningen av redogörelsen ingick för första gången en separat framsynsfas, som hade som syfte att på ett nytt sätt hitta nya riktningar för Finland. Framsynsfasen genomfördes som ett samarbete mellan statsrådets kansli, Sitra, Finlands Akademi och Tekes. En stor grupp oberoende experter och sakkunniga inom olika områden från forskningsinstitutioner, företag och frivilligorganisationer deltog i arbetet. Statsrådets kansli tackar alla som deltagit i beredningen!

Dessutom väcktes diskussion och tankar om Finlands framtid och möjligheter vid de debatter som arrangerades på sju orter på olika håll i Finland hösten 2012 och på webbplatsen www.2030.fi. På webbplatsen diskuterades även redogörelsens innehåll och fortsatta steg.

Som en del av projektet med framtidsredogörelsen bereddes dessutom ett förslag till nationellt handlingssätt för framsyn.

Riksdagen har behandlat framtidsredogörelsen

Den 1 oktober 2014 godkände riksdagen ett ställningstagande som är förenligt med framtidsutskottets betänkande om framtidsredogörelsen.

Mer om framtidsredogörelsen

Kontaktinformation

Pekka Lindroos, generalsekreterare
tfn 050 3963 313
[email protected]
statsrådets kansli