Varautuminen ja häiriötilanteiden hallinta

Valtioneuvosto, ministeriöt ja toimivaltaiset viranomaiset vastaavat kokonaisturvallisuuteen liittyvästä varautumisesta, häiriötilanteiden hallinnasta ja toiminnan johtamisesta. Tehtävät hoidetaan normaalien toimivaltuuksien pohjalta, jotka perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Valtioneuvoston kanslia vastaa häiriötilanteiden hallinnan yleisestä yhteensovittamisesta valtioneuvostossa sekä sovittaa yhteen valtionhallinnon viestintää varsinkin häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Häiriötilanteiden hallintaan liittyvän valmistelun tukena hyödynnetään ministerivaliokuntia, kansliapäällikkökokousta, valmiuspäällikkökokousta ja ministeriöiden yhteistyön pysyviä yhteistyöelimiä sekä tarvittaessa häiriötilanteen luonteesta riippuen turvallisuuskomitean asiantuntemusta. Turvallisuuskomitean tehtävään ei kuulu häiriö- tai poikkeustilanteen johtaminen eikä ohjaaminen.

Valmiuspäällikkökokoukset

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja toimii valmiuspäällikkökokousten puheenjohtajana. Valmiuspäällikkökokouksen tehtävänä on sovittaa yhteen ministeriöiden toimet yhteiskuntaa mahdollisesti kohtaavien häiriötilanteiden varalta. Tehtävien koordinointi häiriötilanteissa on edellytys viranomaistoiminnan sujuvuudelle.

Kussakin ministeriössä on valmiuspäällikkö ja hänen apuna toimii valmiustoimikunta sekä valmiussihteeri.