Väestöpoliittinen selvitys

Väestöpoliittinen selvitys Syntyvyyden toipuminen ja pitenevä elinikä – Linjauksia 2020-luvun väestöpolitiikalle on valmistunut.

Syntyvyys on Suomessa laskenut tasaisesti koko 2010-luvun ja oli vuonna 2018 kaikkien aikojen matalimmalla tasolla. Samanaikaisesti Suomi on ensimmäisiä hyvinvointivaltioita maailmassa, jossa merkittävä määrä väestöstä on ikääntynyttä. Suomen väestöpoliittinen tilanne on ennen kokematon kansainvälisestikin.

Valtioneuvoston kanslia asetti keväällä 2020 selvityshankkeen, jossa käytiin läpi Suomen väestörakenteen nykytilaan johtaneita syitä ja tehtiin politiikkasuosituksia kestävän väestökehityksen turvaamiseksi.

Selvityksessä tarkasteltiin seuraavia näkökulmia:

  • Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen eriarvoisuuden vaikutuksia syntyvyyteen
  • Väestörakenteen kehityksen ja huoltosuhteen muutoksen vaikutuksia julkiseen talouteen, työvoiman saatavuuteen ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoittamiseen
  • Perhemyönteisen työelämän ja yhteiskunnan lapsimyönteisyyden lisäämisen vaikutuksia syntyvyyteen
  • Yksilöiden omien halujen, tarpeiden ja odotusten muutoksia 2000-luvulla ja niiden vaikutuksia syntyvyyteen
  • Turvallisen vanhuuden takaamista ja ikääntymistä yhteiskunnallisena kysymyksenä.

Hankkeen selvityshenkilönä toimi tutkimusprofessori Anna Rotkirch.

Ajankohtaista
Hanke ja ohjausryhmä

Hanke ja ohjausryhmä

Hankkeessa käydään läpi Suomen väestörakenteen nykytilaan johtaneita syitä ja tehdään politiikkasuosituksia kestävän väestökehityksen turvaamiseksi.

Hanke ja ohjausryhmä

Yhteystiedot

Sanna Malkki, asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160312  

Väestöpoliittinen tiedepaneeli

Väestöpoliittinen tiedepaneeli

Tiedepaneeli käy vuoropuhelua selvityshenkilön kanssa ja osallistuu ohjausryhmän kanssa käytäviin kokouksiin.

Tiedepaneeli