Väestöpoliittinen selvitys

Väestöpoliittinen selvitys Syntyvyyden toipuminen ja pitenevä elinikä – Linjauksia 2020-luvun väestöpolitiikalle on valmistunut.

Syntyvyys on Suomessa laskenut tasaisesti koko 2010-luvun ja oli vuonna 2018 kaikkien aikojen matalimmalla tasolla. Samanaikaisesti Suomi on ensimmäisiä hyvinvointivaltioita maailmassa, jossa merkittävä määrä väestöstä on ikääntynyttä. Suomen väestöpoliittinen tilanne on ennen kokematon kansainvälisestikin.

Valtioneuvoston kanslia asetti keväällä 2020 selvityshankkeen, jossa käytiin läpi Suomen väestörakenteen nykytilaan johtaneita syitä ja tehtiin politiikkasuosituksia kestävän väestökehityksen turvaamiseksi.

Selvityksessä tarkasteltiin seuraavia näkökulmia:

  • Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen eriarvoisuuden vaikutuksia syntyvyyteen
  • Väestörakenteen kehityksen ja huoltosuhteen muutoksen vaikutuksia julkiseen talouteen, työvoiman saatavuuteen ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoittamiseen
  • Perhemyönteisen työelämän ja yhteiskunnan lapsimyönteisyyden lisäämisen vaikutuksia syntyvyyteen
  • Yksilöiden omien halujen, tarpeiden ja odotusten muutoksia 2000-luvulla ja niiden vaikutuksia syntyvyyteen
  • Turvallisen vanhuuden takaamista ja ikääntymistä yhteiskunnallisena kysymyksenä.

Hankkeen selvityshenkilönä toimi tutkimusprofessori Anna Rotkirch.

Ajankohtaista

Selvitys 2020-luvun väestöpoliittisista haasteista ja mahdollisuuksista valmistunut

10.3.2021 9.06
VNK
Syntyvyys aleni neljänneksellä Suomessa 2010-luvulla, ja väestörakenteemme kuuluu maailman ikääntyneimpiin. Pääministeri Sanna Marinin asettaman selvityshankkeen tarkoituksena oli tarkastella väestölliseen tilanteeseen johtaneita syitä ja esittää linjauksia kestävän väestönkehityksen turvaamiseksi.

Kansainvälinen väestöpoliittinen webinaari 26.10.2020

9.10.2020 12.14
VNK
Pääesiintyjät professori Wolfgang Lutz, tohtori Elena Rovenskaya ja professori Axel Börsch-Supan
Mitkä ovat modernin väestöpolitiikan tavoitteet ja keinot? Miten osaamme ennakoida ja proaktiivisesti sujuvoittaa väestönmuutosta? Muun muassa näitä asioita pohdittiin osana kansainvälistä “Väestöpolitiikka ja inhimillinen pääoma Euroopassa” -webinaaria maanantaina 26. lokakuuta.

Tutkimusprofessori Anna Rotkirch tekemään väestöpoliittista selvitystä

16.6.2020 8.08
VNK
kuva: vauva, Pasi Markkanen
Valtioneuvoston kanslia on asettanut selvityshankkeen käymään läpi Suomen väestörakenteen nykytilaan johtaneita syitä ja tekemään politiikkasuosituksia kestävän väestökehityksen turvaamiseksi. Hankkeen selvityshenkilöksi on valittu tutkimusprofessori Anna Rotkirch. Hankkeen tukena toimivat hallituspuolueiden valtiosihteereistä muodostettu ohjausryhmä ja itsenäinen Väestöpoliittinen tiedepaneeli.

Hanke ja ohjausryhmä

Hanke ja ohjausryhmä

Hankkeessa käydään läpi Suomen väestörakenteen nykytilaan johtaneita syitä ja tehdään politiikkasuosituksia kestävän väestökehityksen turvaamiseksi.

Hanke ja ohjausryhmä

Yhteystiedot

Sanna Malkki, asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160312