Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa pääministerin ja hallituksen viestinnästä sekä valtioneuvoston kanslian ulkoisesta viestinnästä. Viestintäosasto koordinoi ja kehittää valtioneuvoston strategista sekä ministeriöiden yhteistä ulkoista viestintää. 

Viestintäosasto sovittaa yhteen valtionhallinnon viestintää erityisesti kriisitilanteissa ja koordinoi valtionhallinnon EU-viestintää. 

Löydät meidät täältä

Lisätietoja

Päivi Paasikoski, valtioneuvoston viestintäjohtaja, viestintäosaston osastopäällikkö 
valtioneuvoston kanslia, Viestintäosasto 0295160136