Valtioneuvoston viestintä

Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa valtioneuvoston yhteisestä viestinnästä pääministerin johdolla sekä sovittaa yhteen ministeriöiden ja valtionhallinnon ulkoista viestintää. Viestintäosasto vastaa myös valtioneuvoston kanslian ulkoisesta viestinnästä sekä tukee valtioneuvoston kanslian osastoja ja hankkeita niiden viestinnässä. 

Viestintä nojaa valtionhallinnon viestintäsuositukseen, jonka arvoja ovat avoimuus, luotettavuus, tasapuolisuus, ymmärrettävyys, vuorovaikutteisuus ja palveluhenkisyys.

Valtioneuvoston viestintäosastolle kuuluvat esimerkiksi

 • pääministerin ja hallituksen sekä muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministerien viestintä
 • tasavallan presidentin esittelyjen, valtioneuvoston istuntojen sekä ministerivaliokuntien viestintä
 • hallituksen neuvottelujen ja iltakoulujen viestintä
 • valtioneuvoston EU-viestintä
 • pääministerin matkojen ja tapahtumien sekä kansainvälisten vierailujen viestintä
 • valtioneuvoston kriisiviestinnän koordinaatio ja kehittäminen
 • valtioneuvoston kanslian ulkoinen viestintä
 • valtioneuvoston verkkopalveluiden toimittaminen ja kehittäminen
 • valtioneuvoston sosiaalisen median kanavien toimittaminen ja ylläpito
 • valtioneuvoston yhteisen visuaalisen ilmeen ylläpito ja kehittäminen
 • valtioneuvoston informaatiovaikuttamiseen varautuminen ja informaatiovaikuttamiseen vastaamisen koordinaatio
 • valtionhallinnon viestinnän kehittäminen ohjeistuksin ja koulutuksin.
Valtionhallinnon viestinnän ohjeita

Valtionhallinnon viestinnän ohjeita

Valtionhallinnon viestintää koskevia ohjeita, oppaita ja suosituksia.

Ohjeet ja suositukset

Lisätietoja

Päivi Paasikoski, osastopäällikkö 
valtioneuvoston kanslia, Viestintäosasto / VOS Puhelin:0295160136   Sähköpostiosoite:


Jyri Rantala, apulaisosastopäällikkö 
valtioneuvoston kanslia, Viestintäosasto / VOS Puhelin:0295160622   Sähköpostiosoite: